Naar hoofdinhoud Naar footer

Instrumenten voor zelfmanagementondersteuning

Gepubliceerd op: 19-01-2024

In dit hoofdstuk presenteren we instrumenten (tools) om zelfmanagement te ondersteunen. Het gaat om breed toepasbare en gratis beschikbare methodieken of instrumenten die tot doel hebben de eigen regie van zorgvragers en hun familie te versterken en hun zelfmanagement in de volle breedte te ondersteunen. Elders in deze kennisbundel worden ze kort genoemd; hier lichten we de achtergrond en werkwijze toe.

Er zijn verschillende methodieken (aanpakken) en instrumenten ontwikkeld die voor, tijdens of na het contact tussen zorgverlener en cliënt gebruikt kunnen worden. In dit hoofdstuk nemen we een selectie van deze methodieken en instrumenten in alfabetische volgorde op. We verwijzen naar de bronnen en bespreken van elk instrument de achtergrond, doelstelling en werkwijze. Een andere bron voor instrumenten is het thema Persoonsgerichte zorg op Zorg voor Beter. 

De inhoud van deze kennisbundel is een bewerking van het leerboek 'Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie' onder redactie van AnneLoes van Staa, Lausanne Mies en Ada ter Maten-Speksnijder (uitgever BSL). Dit boek (2018) is gemaakt voor docenten en studenten van hbo-opleidingen Verpleegkunde en herzien in 2023.

Instrumenten voor zelfmanagementondersteuning