Naar hoofdinhoud Naar footer

Patiëntenparticipatie bij het ontwikkelen van beleid voor zelfmanagement

Gepubliceerd op: 13-12-2023

Bij het maken van een teamplan voor zelfmanagement wordt nieuw beleid ontwikkeld voor de organisatie/ het team. Dat kan je niet maken zonder actieve betrokkenheid van de doelgroep: de cliënten zelf. Dit wordt patiëntenparticipatie genoemd. Bij goede patiëntenparticipatie:

  • is er daadwerkelijke betrokkenheid en inbreng mogelijk. Het gaat om meedenken én meedoen
  • worden meer dan één of twee cliënten betrokken
  • is er een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van patiënten met uiteenlopende vaardigheden en achtergronden
  • zijn patiënten betrokken bij alle fasen van een project: van idee tot ontwerp, tot implementatie, evaluatie en verspreiding van resultaten
  • is die participatie geen momentopname, maar een doorlopend aandachtspunt in een project of proces
  • is er een financiële vergoeding beschikbaar
  • worden naasten ook betrokken
  • wordt gekeken naar de meest optimale combinatie van verschillende vormen van patiëntenparticipatie
  • zijn de wederzijdse verwachtingen vooraf goed helder: wat kan de cliënt verwachten en wat verwachten de anderen van de patiënt?
  • is er voldoende begeleiding en scholing, bijvoorbeeld vanuit een patiëntenorganisatie

Aan de slag met participatie in de instelling

De wegwijzer 'Op weg met cliënten, familie en verwanten' is ontwikkeld omdat effectieve cliëntenparticipatie in de praktijk toch niet zo makkelijk blijkt. De Co-Creatie IJsberg (Vilans) geeft veel praktische tips om met ervaringsdeskundigen samen te werken. Deze twee methoden vind je onder downloads. Er zijn veel methoden beschikbaar om patiëntenparticipatie vorm te geven (zie participatiekompas.nl). Voor het verzamelen van input voor het teamplan zijn bijvoorbeeld ‘shadowing’, een ‘patiëntenaudit’ en ‘spiegelgesprekken’ geschikte methoden.

Downloads