Naar hoofdinhoud Naar footer

Eigen regie bij dementie

Mensen met dementie hebben moeite overzicht te krijgen over een situatie en besluiten te nemen. Dat maakt zelfmanagement moeilijk. Door de verschijnselen van dementie zijn mensen steeds meer aangewezen op hulp van anderen. Velen denken daardoor dat het onmogelijk is dat mensen met dementie zelf de regie houden. Het is belangrijk steeds oog te houden voor wat nog wél mogelijk is en mensen juist te stimuleren de regie over (onderdelen) van hun eigen leven te behouden.

Het accepteren van de diagnose en de daarmee gepaard gaande, toenemende, afhankelijkheid is misschien wel een van de belangrijkste taken die mensen met dementie moeten volbrengen en waarbij ze ondersteuning kunnen gebruiken.

Bij mensen met dementie betekent zelfmanagement dat zij:

  • Zelf kunnen kiezen in hoeverre zij de regie over het leven in eigen hand willen houden of willen overgeven aan hun mantelzorger.
  • Mede richting kunnen geven aan de zorg die wordt ingezet en op welke manier.
  • Een optimale kwaliteit van leven voor zowel zichzelf als de mantelzorgers kunnen bereiken of behouden.

Zorgverleners hebben een belangrijke taak om te helpen de waardigheid en de eigen regie van mensen met dementie waar mogelijk te behouden. Interventies die zelfmanagement ondersteunen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Het is onmogelijk om alle interventies voor zelfmanagementondersteuning bij dementie te beschrijven. Onder downloads vind je een beknopt overzicht van methoden. Bij het kiezen kan het helpen je af te vragen op wie de focus moet liggen: op de persoon met dementie, de mantelzorger, of op beiden. Bij de keuze van de methode is het ook goed om te onderzoeken om welke aanpassingstaken het op dit moment gaat bij deze persoon met dementie. De aanpassingstaken bij dementie vind je onderaan deze pagina bij Downloads.

Om mensen aan te spreken op hun capaciteiten en hun gevoel van eigen effectiviteit is het nodig je te verdiepen in het leven van de cliënt. Wat vindt hij belangrijk? Hoe ging hij voorheen met uitdagingen om? Specifiek voor zelfmanagement bij dementie is dat de zorgverlener zich altijd ook richt op de naasten. Werk dus familiegericht en haal informatie ook bij naasten (familie, vrienden, buren) op.

Downloads