Naar hoofdinhoud Naar footer

Voorbereiding van het teamplan: stap 1 t/m 5

Voorbereiding is noodzakelijk om een gezamenlijk vertrekpunt te scheppen. Omdat ondersteunen van zelfmanagement een nieuwe werkwijze vraagt, zullen zorgverleners met elkaar een nieuwe visie moeten ontwikkelen op de zorg aan mensen met chronische aandoeningen. Het teamplan wordt in vijf stappen ontwikkeld, bij voorkeur samen met cliënten. Zie ook de pagina over Patiëntenparticipatie.

  • Stap 1: ontwikkel een teamvisie op zelfmanagement. Dit begint met gezamenlijk stilstaan bij de beelden die de verschillende zorgverleners hebben van de zorgverlening, deze op elkaar afstemmen en met elkaar de rol van zelfmanagementondersteuning vaststellen. Wat vraagt de nadruk op zelfmanagement van cliënten en zorgverleners? Meer informatie: Wat is zelfmanagementondersteuning?.
  • Stap 2: inventariseer en ontwikkel competenties van professionals. Hier verkent het team welke competenties bij professionals aanwezig zijn en of men gemotiveerd is om met zelfmanagementondersteuning aan de slag te gaan. Bij de competenties gaat het bijvoorbeeld om een basishouding gericht op een gelijkwaardige zorgrelatie, en effectief communiceren en samen beslissen.
  • Stap 3: maak afspraken en verdeel taken. Het team spreekt bijvoorbeeld af welke zorgverlener als aanspreekpunt voor de cliënt fungeert, en wanneer iemand wordt doorverwezen naar een andere professional.
  • Stap 4: gebruik een individueel zorgplan of zorgleefplan. Hierin wordt vastgelegd aan welke doelen de cliënt wil werken en welke steun hij hierbij van het team kan verwachten. Als alle zorgverleners in het multidisciplinaire team gebruik maken van het hetzelfde plan, zorgt dat voor een eenduidige werkwijze.
  • Stap 5: gebruik succesvolle vormen van zelfmanagementondersteuning. Er zijn diverse interventies en werkwijzen voor zelfmanagementondersteuning. De interventies kunnen betrekking hebben op een-op-eencontact tussen cliënt en zorgverlener (eventueel ondersteund door eHealth) of op groepsbijeenkomsten. Zorgverleners stemmen samen af welke interventies zij inzetten.

Bij deze stappen zijn instrumenten als de Z-scan bruikbaar. Deze geven een beeld van wat het team al doet en wat zorgverleners al kunnen en waar verbetering mogelijk is. Het voorbeeld teamplan helpt om afspraken vast te leggen. Deze vind je onder Downloads.

Downloads