Naar hoofdinhoud Naar footer

Familiegerichte zelfmanagementondersteuning

Naasten en familie kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het zelfmanagement van een persoon met een chronische aandoening. Ook al hebben zorgvragers zoveel mogelijk zelf de regie, hun omgeving speelt vaak een belangrijke rol en helpt bij het nemen van besluiten. Naasten moeten ook leren omgaan met de aandoening in het dagelijks leven. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners ook de familie betrekken in het zorgproces.

Familiegerichte zelfmanagementondersteuning past bij het uitgangspunt van de participatiesamenleving dat burgers waar mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen. Bij het ondersteunen van zelfmanagement gaat het nooit om de cliënt alleen. Elke cliënt is onderdeel van een sociaal systeem dat invloed heeft op zijn zelfmanagement. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners aandacht besteden aan de positie en rol van de naasten in het proces van zelfmanagementondersteuning. In kaart brengen hoe het sociale systeem van de cliënt eruitziet en wat de mogelijkheden en beperkingen ervan zijn is daarom altijd van belang, ook als de cliënt het alleen zou kunnen. Bij familiegerichte zelfmanagement maakt de zorgverlener de samenwerking en ondersteuning tussen cliënt, naasten en zorgverlener altijd onderwerp van gesprek. Dat is nodig omdat mensen zich vaak niet herkennen in woorden zoals mantelzorger of informele zorgverlener.

Bekijk de video's

In de eerste video komt Mieka Vroom aan het woord. Zij is mantelzorger van haar moeder in een verpleeghuis. 

In de tweede video spreekt meneer Mulder, mantelzorger van zijn vrouw. 

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail