Naar hoofdinhoud Naar footer

Competenties voor zelfmanagementondersteuning

Zelfmanagementondersteuning is de ondersteuning die zorgverleners aan zorgvragers en hun familie en omgeving bieden, zodat zorgvragers zo goed mogelijk kunnen omgaan met de lichamelijke, sociale en emotionele gevolgen van hun gezondheidsproblemen. Dat kan alleen als er een goede vertrouwensrelatie is. Daarnaast heb je een stapsgewijze, methodische aanpak nodig.

Zelfmanagementondersteuning kan alleen plaatsvinden als er een goede zorgrelatie tussen zorgverlener en zorgvrager bestaat. Respect voor de autonomie van de zorgvrager en wederzijds vertrouwen zijn kernbegrippen. Een goede basishouding van de zorgverlener is van wezenlijk belang. Hier gaan we eerst op in. Daarna beschrijven we de specifieke competenties voor zelfmanagementondersteuning aan de hand van het 5A-model. Dit model beschrijft het proces van zelfmanagementondersteuning in opeenvolgende vijf stappen. Bij elke stap benoemen we specifieke interventies of methodieken die de zorgverlener kan gebruiken en bespreken we de valkuilen.