Naar hoofdinhoud Naar footer

Werken met het zorgdossier

Het zorgdossier is de plek waar jij alle relevante (medische) gegevens van jouw cliënt bewaart. Dit kan basisinformatie zijn, zoals zijn of haar naam, het adres of het burgerservicenummer. Maar bijvoorbeeld ook medische gegevens of uitgevoerde handelingen noteer je in het zorgdossier.

Veel van deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede zorgverlening en voor het welzijn van je cliënt. Want zonder deze informatie weet een andere zorgverlener bijvoorbeeld niet wat voor zorg een cliënt al ontvangt, of moet krijgen. Het is dus altijd enorm belangrijk om deze gegevens goed bij te houden. 

Verschil zorgdossier en zorgleefplan

Over het zorgdossier heerst veel verwarring. Zo wordt dit ook weleens het zorgplan of zorgleefplan genoemd. Dit is niet één-op-één hetzelfde. Het zorgplan, oftewel zorgleefplan, is namelijk een onderdeel van je zorgdossier. Dit onderdeel is een document, waarin de afspraken over de zorg voor de cliënt worden vastgelegd. Het zorgplan vormt dus de basis voor de te verlenen zorg. 

Het gehele zorgdossier is omvangrijker en bestaat uit een aantal onderdelen, zoals de intake, het verslag, het zorgplan, een behandelingsplan en het actueel medicatie-overzicht. Lees meer over het zorgplan.

  • Tip: Het zorgdossier is altijd van de cliënt zelf. Maak het voor hem of haar dus gemakkelijk om dit in te zien en ook invloed op uit te oefenen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden