Naar hoofdinhoud Naar footer

Evaluatie van het teamplan: stap 9 en 10

Gepubliceerd op: 13-12-2023

In deze fase kan het team met behulp van het Stappenplan terugblikken op ieders bijdrage aan het bevorderen van zelfmanagement en verdere verbeteracties vaststellen. Dit maakt zelfmanagementondersteuning tot een doorlopend proces (Plannen-Doen-Controleren-Bijstellen). Binnen het team wordt voortdurend gekeken naar mogelijkheden om het ondersteunen van zelfmanagement van mensen met chronische aandoeningen verder te verbeteren.

  • Stap 9: evalueer zelfmanagementondersteuning. In de evaluatie met het hele team gaat het om vragen over het individuele contact met de cliënt, de samenwerking, over welke interventies en aanpakken van zelfmanagement in de eigen praktijk succesvol zijn gebleken. Ook evalueert het team met cliënten hoe zij de zelfmanagementondersteuning ervaren.
  • Stap 10: stel teamplan waar nodig bij. Als is vastgesteld welke punten zijn gerealiseerd en wat nog aandacht vraagt, wordt het teamplan bijgesteld. Maak iemand verantwoordelijk voor het plan en spreek af wanneer het weer gezamenlijk besproken wordt.

Dit 10-Stappenplan is vooral bruikbaar als er echt sprake is van een multidisciplinair team dat elkaar goed kent en vertrouwt, bijvoorbeeld binnen een zorgcentrum, een afdeling of wijkteam. Het doorlopen van het Stappenplan blijkt in zo’n geval al uitdagend genoeg. Nog lastiger is het als het gaat om zorgverleners uit verschillende organisaties die incidenteel samenwerken rond iemand met een complexe zorgvraag. In zo’n geval is het aan te raden om bij de overdracht van zorg en bij de onderlinge communicatie steeds helder te communiceren over de ondersteuning van zelfmanagement: waar liggen de accenten, waar is opvolging nodig, wat is bekend over de wensen en voorkeuren van de cliënt, de betrokkenheid van de familie, enzovoort.