Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgakkoorden

De druk op de zorg in Nederland neemt toe. Er is veel vraag naar zorg en ouderenzorg. Steeds meer mensen hebben zorg en ondersteuning nodig. Dit leidt onder andere tot hogere zorgkosten en een tekort aan zorgpersoneel. De overheid en verschillende organisaties hebben daarom landelijke afspraken gemaakt. Zodat mensen ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van goede zorg. Deze afspraken staan verzameld in verschillende akkoorden.

Integraal Zorg Akkoord

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staan afspraken tussen de overheid en organisaties die zorg geven. Of organisaties die betrokken zijn bij de zorg. IZA heeft als doel om te zorgen voor goede, voldoende en betaalbare zorg. 

Zo hebben de betrokkenen gekeken naar hoe je zo slim mogelijk omgaat met de kostbare tijd van zorgprofessionals. Er liggen bijvoorbeeld nog kansen om de administratielasten van zorgprofessionals te verminderen. 

Gezond en Actief Leven Akkoord

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat het om het verbeteren van de gezondheid van mensen. Dit kan door meer aandacht te hebben voor een gezondere manier van leven. Hierdoor kun je ziektes voorkomen. Hiervoor heeft de overheid afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars gemaakt. De komende jaren werken zij aan: 

 • Geestelijk en lichamelijk gezonde mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen (weerbaar zijn). Bijvoorbeeld door mensen aan te moedigen om gezonder te gaan leven.
 • Een gezonde woonomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Een omgeving waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omkijken.
 • Voldoende activiteiten en diensten waar iedereen gebruik van kan maken. Hierdoor kunnen mensen blijven meedoen en elkaar helpen.
 • Gelijke kansen als het gaat om toegang tot zorg en ondersteuning.
 • Ouderen helpen om zo lang mogelijk gezond en actief te blijven.
 • Betere samenwerking in de regio tussen verschillende organisaties. Bijvoorbeeld tussen zorgorganisaties en welzijnsorganisaties. 

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

Zorg en ondersteuning anders organiseren. Dat is het doel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De overheid is dit programma gestart samen met organisaties die betrokken zijn bij zorg. 

Het doel is dat de zorg aan blijft sluiten bij de veranderende voorkeuren van ouderen. Zo willen veel ouderen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Daarnaast willen zij zoveel mogelijk regie hebben op hun leven. 

Daarnaast is het idee dat zorgorganisaties eerst goed naar andere mogelijkheden kijken voor zorg. Dit zodat zorgprofessionals en verpleeghuizen alleen zorg geven waar het echt nodig is. WOZO gaat dan ook uit van:

 • Zelf als het kan. Wat kan de oudere zelf? Hoe kunnen de mensen in de omgeving van de oudere hierbij helpen?
 • Thuis als het kan. Ouderen krijgen zorg zoveel mogelijk thuis.
 • Digitaal als het kan. Welke techniek kan als hulpmiddel worden ingezet? 

Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn

Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) is door de overheid gestart. Doel is om te werken aan nieuwe manieren om om te gaan met het tekort aan personeel. Dit geldt voor het tekort aan personeel bij zorgorganisaties en andere soorten organisaties. Het programma bestaat uit aandacht voor:

 1. Vernieuwende werkvormen - Dit gaat over werk op een andere manier doen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van techniek. Hierdoor houden zorgprofessionals meer tijd over voor aandacht voor de cliënt.
 2. Behoud van medewerkers - Kunnen medewerkers met plezier hun werk doen? Dan zullen ze langer in dienst willen blijven. Ook is het van belang dat werknemers het werk goed kunnen combineren met hun privéleven. Dit vraagt van zorgorganisaties dat zij een goede werkgever zijn.
 3. Leren en ontwikkelen. Zijn er mensen die graag in de zorg willen werken? Dan is het van belang dat er voldoende mogelijkheden voor een opleiding zijn. Daarnaast moeten zij ook snel werkervaring kunnen opdoen.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw werk? 

Dit zegt het panel van Zorg voor Beter:

Dat bewoners steeds 'slechter' binnenkomen door het lange thuis blijven. Vaak overlijden ze dan ook sneller door de mate van kwetsbaarheid waarmee men opgenomen wordt. - Verzorgende IG

Personeel aansturen op niet overnemen, maar kijken wat bewoner zelf kan, zijn naaste over kan nemen, en wat er daarna nog overblijft is voor de zorg. - Stafmedewerker

Wij krijgen ouderen binnen die meer en zwaardere zorg nodig hebben met meer hulpmiddelen. - Verpleegkundige

Dat het ervoor kan zorgen dat de werkdruk wordt verminderd en dat cliënten meer mogelijkheden krijgen/hebben voor zorg thuis. - Verpleegkundige

Voorlichting over gezondheid en behoud van. Ondersteunen en of begeleiden waar dat nodig is. Samenwerken korte lijnen. Netwerk goed kennen. - Thuiszorgmedewerker

Cliënten komen in een vergevorderde stadium van hun ziekte en verblijven korter in het verpleeghuis. We bieden veelal hospice zorg. - Verpleegkundige

Ruimte om te richten op leefstijl, gezond ouder worden, stimuleren van zelfredzaamheid. - Thuiszorgmedewerker

Meer informatie

Lees meer over landelijke ontwikkelingen op de website van Juiste Zorg op de Juiste Plek. Juiste Zorg op de Juiste Plek is een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken.