Naar hoofdinhoud Naar footer

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft jouw cliënt nodig om zich gezond en gelukkig te voelen?

Persoonsgerichte zorg is één van de pijlers van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Wat verstaan we daar nu precies onder? In het kwaliteitskader wordt persoonsgerichte zorg omschreven aan de hand van 4 elementen:  

 1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.
 2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt.
 3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase.
 4. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van zorg, behandeling en ondersteuning.

Persoonsgerichte zorg zit in kleine dingen

Persoonsgerichte zorg zit vaak in kleine dingen. Als je in gesprek gaat met de cliënt en zijn naasten, komen er vaak verrassende kleine acties uit voort die echt het verschil kunnen maken.

Eerste stappen die je met de cliënt kunt zetten zijn:

 • De wens van de cliënt achterhalen.
 • Samen gesprekspunten vaststellen voor een afspraak of consult.
 • Samen gezondheids- of leefdoelen bepalen.
 • Samen een zorgplan of zorgleefplan maken.

Twee voorbeelden van persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg kan op allerlei manieren toegepast worden. Wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen werkt bijvoorbeeld met een ‘driegesprek’. Een gesprek waarin de huisarts, een lid van het sociaal wijkteam en een wijkbewoner samen praten over de zorgen en vragen van de bewoner. Hierdoor sluiten zorg en welzijn beter aan op de behoeften van de cliënt.

Cicero Zorggroep uit Brunssum biedt cliënten die verhuizen naar hun woonvoorzieningen een warm welkom en een goede start. Door de overgang naar de nieuwe omgeving goed voor te bereiden, voelt de bewoner zich eerder thuis. Een zorgmedewerker van Cicero gaat voorafgaand aan de verhuizing bij de cliënt op bezoek om kennis te maken. Diezelfde medewerker is aanwezig op de dag van de verhuizing om de cliënt op te vangen. Het papierwerk verdwijnt tijdens de eerste week naar de achtergrond zodat de cliënt en zijn familie kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Deze werkwijze is voorgekomen uit het maken van een 'patient journey'.

Wil je meer inspiratie opdoen over persoonsgerichte zorg? Bekijk dan eens alle praktijkvoorbeelden op deze pagina

Samen beslissen

Samen beslissen over zorg en behandeling is een van de kernpunten van persoonsgerichte zorg. De meeste cliënten geven aan dat ze willen meebeslissen. Het is aangetoond dat gezamenlijke besluitvorming leidt tot positieve resultaten als meer cliënttevredenheid, beter geïnformeerde cliënten, een hogere therapietrouw en een betere relatie tussen zorgverlener en cliënt. Lees meer over samen beslissen.

Succesfactoren

De organisaties die persoonsgerichte zorg in de praktijk brengen, noemen deze uitgangspunten als succesfactoren:

 • Benut de deskundigheid van de cliënt.
 • Doe zoveel mogelijk samen met collega’s.
 • Wees creatief en durf ‘out of the box’ te denken.
 • Probeer uit, leer en stel bij.
 • Gebruik het Huis van persoonsgerichte zorg als leidraad.