Naar hoofdinhoud Naar footer

Uitvoering van het teamplan: stap 6 t/m 8

Bij de uitvoering van zelfmanagementondersteuning gaat het om het inzetten van passende interventies en werkvormen voor, tijdens en na het zorgcontact tussen zorgverleners en cliënt. In het Stappenplan wordt gebruik gemaakt van een 3-fasenmodel dat tips geeft over wat zorgverleners voor, tijdens en na een contact met de cliënt kunnen doen om zelfmanagement te ondersteunen. Dit model is vooral bruikbaar als zorgverleners consulten of huisbezoeken doen. In het verpleeghuis of ziekenhuis zou je kunnen kijken hoe zorgverleners tijdens de dagelijkse zorgverlening het zelfmanagement van zorgvragers kunnen ondersteunen en samen doelen kunnen stellen.

  • Stap 6: voor het bezoek. Hierbij gaat het vooral om de relevante informatie over de actuele situatie van de patiënt te verzamelen. Het resultaat van deze stap is dat de teamleden een consult zodanig kunnen voorbereiden dat zelfmanagement een centrale rol krijgt. De centrale zorgverlener zorgt hierbij voor een goede onderlinge afstemming van taken.
  • Stap 7: tijdens het bezoek. Het Stappenplan bevat aanwijzingen voor wat te doen tijdens het eerste bezoek (intake) of bij vervolgconsulten. Bijvoorbeeld: wensen en voorkeuren achterhalen, samen doelen vaststellen en afspraken maken, vastleggen in het zorgdossier of individueel zorgplan. Zie hiervoor het 5A-model waarin het proces van zelfmanagementondersteuning wordt beschreven.
  • Stap 8: na het bezoek. Het opvolgen van gemaakte afspraken en het resultaat ervan checken is noodzakelijk voor het bereiken van een blijvend effect. Het Stappenplan geeft een aantal aanbevelingen daarvoor.

Downloads