Naar hoofdinhoud Naar footer

Welke taken spelen er bij zelfmanagement van een chronische aandoening?

drie-terreinen-zelfmanagement

Bron: Lorig & Holman, 2003; Moos & Holahan, 2007

aspecten-zelfmanagement

Leven met een chronisch gezondheidsprobleem betekent dat er veel uitdagingen zijn. Er komen dus veel verschillende taken kijken bij zelfmanagement. Die taken horen bij drie verschillende terreinen:

  1. Medisch management: daarbij gaat het om het management van de symptomen en behandeling van de aandoening, aanpassen aan de beperkingen, het gebruik van hulpmiddelen of om de behandeling. Deze taken verschillen aanpassingen aan beperkingen, het gebruik van hulpmiddelen of om de behandeling. Deze zorgtaken zijn verschillend per aandoening en cliënt. Denk aan: medicijnen innemen, stoma of wond verzorgen, steunkousen aantrekken, dieet volgen, oefeningen doen. Het gaat ook over taken die we niet zo duidelijk kunnen omschrijven. Bijvoorbeeld: het tijdig herkennen van bepaalde signalen, je medicijnen aanpassen, het besluit nemen om de zorgverlener in te schakelen. Er zijn ook taken die voor iedereen gelden en die niet afhankelijk zijn van de ziekte. Bijvoorbeeld: zorgen voor een gezonde leefstijl: gezond eten, niet roken, voldoende bewegen en slapen.
  2. Rolmanagement (sociaal): meedoen in de samenleving door werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en sport. Maar het gaat ook om je sociale rol te kunnen vervullen als partner, (groot)ouder of vriend(in): zodat je als mens een rol speelt in de maatschappij en in je naaste omgeving. Bovendien moeten zorgvragers ook een goede relatie opbouwen met diverse cliënten. Dat kan stressvol zijn, omdat mensen met chronische gezondheidsproblemen vaak met meerdere zorgverleners te maken hebben. 
  3. Emotioneel management: hierbij gaat het om te leren omgaan met gevoelens van stress, onzekerheid, eenzaamheid, angst of verdriet; maar ook om een goede balans te vinden tussen activiteit en rust. Als je een chronische aandoening hebt, moet je leren leven met grenzen. Dat geeft het gevoel van verlies. Gevoelens van rouw komen dan ook veel voor. Het kan moeilijk zijn om een positief zelfbeeld te behouden.

Downloads