Naar hoofdinhoud Naar footer

Opdrachten - Zelfmanagementondersteuning is teamwerk

De zes opdrachten bij dit hoofdstuk helpen (aankomende) zorgprofessionals om aan de slag te gaan met zelfmanagement door samenwerking in een team.

 • Twee opdrachten (1 en 2) gaan over het proces van teamwerk aan zelfmanagement in verschillende zorgsettings.
 • Opdracht 3 en 4 gaan over teamsamenwerking in de wijk. Opdracht 3 gaat over samenwerking rond iemand met dementie; in opdracht 4 wordt de eigen wijk in kaart gebracht.
 • In opdracht 5 ga je aan de slag met het maken van een zelfdiagnose van het team die daarna in een teamoverleg wordt nabesproken.
 • Opdracht 6 is een oefening in het geven en ontvangen van feedback van een collega over het niet goed ondersteunen van zelfzorg.

Bekijk de video ‘Ondersteuning Zelfzorg’ van Raedelijn. Hier wordt toegelicht hoe een eerstelijnszorggroep een nieuwe visie en werkwijze heeft aangegrepen om beter aan te sluiten op de wens van de zorgvrager.

 • Wat vraagt dit van de teamsamenwerking en wat levert het op? Voor zorgvragers en voor zorgverleners?
 • Hoe zijn zorgvragers bij het proces betrokken (hoe is patiëntenparticipatie vormgegeven)?
 • Is de aanpak bij Raedelijn bruikbaar voor jouw stageplek/ organisatie?

Bekijk de video ‘Persoonsgerichte zorg in zorgcentrum’. Hier wordt toegelicht hoe in een zorgcentrum een nieuwe visie en werkwijze is ontwikkeld en wat de gevolgen daarvan zijn voor de cliënten en verzorgenden.

 • Wat vraagt de nieuwe werkwijze van de teamsamenwerking en wat levert het op? Voor zorgvragers en voor zorgverleners?
 • Hoe zijn zorgvragers bij het proces betrokken (hoe is patiëntenparticipatie vormgegeven)?
 • Is de aanpak bij Schuttershof bruikbaar voor jouw stageplek/ organisatie?

Voorbereiding: Raadpleeg de Infographic ‘Wie is wie in de wijk’. Deze vind je onder downloads. Lees de interviews met de verpleegkundigen die op verschillende plekken werken.

 • Met welke andere professionals werken deze verpleegkundigen regelmatig samen?

Bekijk in de groep de video ‘Meneer Feenstra’ met casemanager dementie Ankie van Dalen.

 • Bespreek met elkaar de volgende stelling: ‘Als alle betrokken zorgprofessionals onderling voldoende onderling afstemmen is een casemanager dementie overbodig’.

Neem de Infographic ‘Wie is wie in de wijk’ erbij.

 • Welke personen of instanties worden in de video genoemd als samenwerkingspartners van de casemanager dementie?
 • Welke partners zouden ook nog betrokken kunnen zijn / worden in het geval van meneer Feenstra?

Deze opdracht is geschikt voor stagiaires/zorgverleners in de wijk.

Bestudeer de Infographic ‘Wie is wie in de wijk’ van het Programma Beter Oud. Deze vind je onder downloads.
Breng dan in kaart:

 • Hoe ziet de ondersteuning aan ouderen in jouw wijk eruit? Wie zit waar en wie doet wat? Print de kaart op p.23 uit op A3 en vul zelf of met collega’s op je stageadres de onderdelen voor jouw wijk in. Houd er rekening mee dat in jouw wijk functies misschien net wat anders heten.
 • Zijn er in jouw wijk nog andere functies en/of personen die belangrijk zijn voor goede samenwerking? Gebruik hiervoor de blanco vlakken.
 • Bespreek met je collega’s:
  • Met welke functies en/ of personen werkt jullie team al goed samen?
  • Met welke nog niet of met wie verloopt de samenwerking niet soepel? Hoe komt dat?
  • Welke collega's staan open voor zelfmanagement en welke niet?
 • Wat werkt goed om samen op één lijn te komen?

Deze opdracht is geschikt voor stagiaires of zorgverleners op uiteenlopende werkplekken.

 • Vraag de zorgverleners uit het (multidisciplinaire) zorgteam de Z-scan in te vullen. Het doel van deze zelfdiagnose is het geven van handvatten om zelfmanagementondersteuning in de eigen praktijk te verbeteren. In de handleiding staat een instructie voor gebruik. Je kunt de Z-scan en de handleiding hier vinden.
 • Organiseer een bijeenkomst van een uur met het team waarin jullie gezamenlijk de resultaten van de Z-scan bespreken. Vul (vooraf) de scores van de individuele teamleden in het spinnenwebdiagram (zoals beschreven in de handleiding).
 • Bespreek met elkaar wat jullie zouden willen verbeteren en wat een manier is om dat op te pakken. Hierbij kan je zelf de mogelijkheid inbrengen om het Stappenplan Zelfmanagementondersteuning te gebruiken. Dit stappenplan vind je onder downloads.
 • Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht.

Animatie Feedback geven en ontvangen

Bij feedback gaat het om het geven van een terugkoppeling over gedrag dat je hebt geobserveerd. Bijvoorbeeld aan een collega of een stagiaire. Feedback geven en ontvangen is allebei lastig. In deze opdracht oefen je hiermee op elkaar.

Voorbereiding:

 • Bekijk eerst de animatie ‘Feedback geven en ontvangen’.
 • Ga op internet op zoek naar vijf gouden tips voor feedback geven in teams.
 • Gebruik daarbij de 3 G’s (gedrag, gevolg, gevoel) voor feedback.

Oefening:

 • Werk in tweetallen. Bedenk samen een situatie uit de praktijk waarin een collega het zelfmanagement van een zorgvrager niet op een goede manier ondersteunde.
 • Speel dan samen een rollenspel, waarbij de ene collega feedback geeft op de andere over deze situatie. Houd de tips voor feedback geven in je achterhoofd.
 • Bespreek de oefening na. Hoe was het om feedback te ontvangen? Lukte het om feedback te geven zoals in de tips was omschreven?
 • Hoe geef je positieve feedback zonder dit te laten volgen door kritiek? (Bijvoorbeeld: je luisterde goed naar de cliënt, maar…..)
 • Herhaal de oefening met een andere praktijksituatie.

Downloads