Naar hoofdinhoud Naar footer

Over Zorg voor Beter

Zorg voor Beter is hét kennisplein voor de ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken. Informatie over de zorg is vaak versnipperd over verschillende websites en publicaties. Op het kennisplein Zorg voor Beter is deze kennis gebundeld. Met betrouwbare, actuele en praktijkgerichte kennis willen we zorgmedewerkers, opleiders en bestuurders helpen hun werk nog beter uit te voeren. Dit doen wij samen met onze partners Vilans, ZonMw, ActiZ, V&VN en Zorgthuisnl. 

De website zorgvoorbeter.nl is sinds juni 2012 online en komt voort uit het stimuleringsprogramma Zorg voor Beter. Dit programma was een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en onder regie van ZonMw. In dit programma voerden zorginstellingen tussen 2005 en 2011 bijna 300 verbetertrajecten voor de langdurende zorg uit. 

Voor wie?

Het kennisplein is er voor iedereen die werkzaam is in de ouderenzorg en de zorg aan chronisch zieken, zowel in de verpleging, verzorging, thuiszorg als eerstelijnszorg. De informatie is waardevol voor zorgmedewerkers, opleiders en bestuurders.  

Hoe pas je de informatie toe in de praktijk?

Het kennisplein Zorg voor Beter is al voor veel zorgprofessionals een veelgebruikte bron van informatie doe hen helpt bij het doen van hun werk. Maar hoe kun jij als zorgverlener de informatie op Zorg voor Beter gebruiken en hoe kun je onze site meer laten leven binnen jouw organisatie? 

  • Gebruik de informatie van Zorg voor Beter als onderbouwing voor discussies en beslissingen. 
  • Bespreek casussen, praktijkvoorbeelden of dilemma's tijdens de teamoverleggen. 
  • Verwerk achtergrondinformatie die op Zorg voor Beter gevonden kan worden in klinische lessen en/of scholing. 
  • Stimuleer collega's door interactieve en beeldende vormen van informatie, zoals quizjes, video's en casussen, door te sturen en te bespreken. 
  • Abonneer je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogste van actualiteiten. 

Bron: Zorg voor Beter in de praktijk (pdf), Suzan van Rijt (2021). Dit document vind je onder Downloads.

Partners

Het kennisplein Zorg voor Beter is een initiatief van onderstaande partners. 

Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg. Samen met mensen in de praktijk ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis voor langdurende zorg (ouderenzorg, chronisch zieken en gehandicapten). 

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw voerde de regie over het programma Zorg voor Beter waaruit het kennisplein is voortgekomen.  

V&VN, beroepsvereniging van zorgprofessionals, is sinds maart 2014 partner van het kennisplein Zorg voor Beter. 

ActiZ is een ondernemende branchevereniging die meer dan 400 lidorganisaties faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt. ActiZ is actief op de zorgterreinen: ouderen, chronisch zieken, kraam en jeugdgezondheid. 

Zorgthuisnl is een branchevereniging die zich sterk maakt voor de keuzevrijheid van de cliënt en dat de zorg zo veel mogelijk aansluit bij de eigen regie van de cliënt. 

Downloads