Naar hoofdinhoud Naar footer

Zelfmanagementondersteuning is teamwerk

Zelfmanagementondersteuning doet een zorgverlener niet alleen, maar is een opdracht voor het (multidisciplinaire) team dat bij de zorg betrokken is. Een gezamenlijke visie is daarvoor noodzakelijk. Bij de zorg voor mensen met chronische gezondheidsproblemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken, soms uit verschillende instellingen en sectoren. Dat vraagt om samenwerking en afstemming.

'Een visie zonder actie blijft een droom, met actie zonder visie blijf je in de waan van de dag. Een visie met een gedegen plan en uitvoering verandert de wereld.'

Nelson Mandela

‘Ik wilde in mijn team duidelijk maken wat het belang is van goede ondersteuning bij zelfmanagement. Niet voor iedereen bleek dat logisch te zijn. Toen hebben we in ons team de NDF-Competentiescan ingevuld. Toen we bij het kopje ‘communicatie’ kwamen, zagen we opeens allemaal blinde vlekken! In ons team was kennis wel aanwezig, maar bij de vaardigheden ging het niet goed.’

Een diabetesverpleegkundige

Net als de cliënt staat de zorgverlener er niet alleen voor: zelfmanagement ondersteunen is teamwerk. Afstemming tussen de betrokken zorgverleners en een gedeelde teamvisie zorgen voor duidelijkheid en voorkomen misverstanden.

Nodig zijn een gezamenlijke visie en beleid, heldere taakverdeling, goede onderlinge communicatie en afstemming over werkzaamheden en informatie. Hoe krijg je het hele team op één lijn? Hoe zorgen we er dan voor dat er nog steeds wordt uitgegaan van de doelen en mogelijkheden van de cliënt, en dat er met hem en zijn familie wordt samengewerkt? In dit hoofdstuk lees je over het opstellen van een teamplan in tien stappen.

Downloads