Naar hoofdinhoud Naar footer

Zelfmanagementondersteuning bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Bij het ondersteunen van mensen met een licht verstandelijke beperking in hun eigen regie en zelfmanagement, liggen twee valkuilen op de loer.

Ten eerste het niet herkennen dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. De vragenlijst ‘Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking’ (SCIL) is geschikt om mensen snel te screenen op een licht verstandelijke beperking. Het gaat om een korte screeningslijst die in negen van de tien gevallen correct voorspelt.

Ten tweede de misvatting dat mensen met een verstandelijke beperking niet goed zouden kunnen aangeven wat belangrijk voor ze is en geen besluiten kunnen nemen. Samen beslissen blijkt echter heel goed uitvoerbaar te zijn bij mensen met (licht) verstandelijke beperkingen. Dit wordt ook door de doelgroep gewaardeerd. Beslis niet voor hen, maar met hen.

Net als de andere specifieke doelgroepen mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, is het voor mensen met een licht verstandelijke beperking belangrijk te werken aan het vertrouwen in eigen kunnen.

Kijk ook eens op de website Je ziet het niet. Daar is ook een e-learning over niet-zichtbare beperkingen te vinden.