Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen beslissen

Gepubliceerd op: 04-03-2024

Samen met cliënten en hun familie afspraken maken is een wezenlijk onderdeel van het proces van ondersteuning van zelfmanagement (stap 3; 5A-model). Het begrip samen beslissen (=gedeelde besluitvorming) wordt vooral gebruikt bij (ingrijpende) behandelbeslissingen of besluiten over vervolgonderzoek of doorverwijzing, maar in feite is samen beslissen bij alle zorgbesluiten van belang. Samen beslissen is iets van elke dag, bij elk zorgmoment. Hoe geef je dit vorm in de dagelijkse praktijk?

De tijd dat de zorgverlener bepaalde wat goed is voor de zorgvrager is voorbij. Steeds meer mensen zoeken zelf informatie op internet en worden hun eigen dokter, met alle gevolgen van dien. Tussen die twee uitersten - aan de ene kant waarin de zorgverlener bepaalt wat er nodig is en volledige autonomie van de zorgvrager aan de andere kant - bevindt zich het principe van samen beslissen.

Samen beslissen is niet nieuw. Veel verpleegkundigen en verzorgenden proberen hun patiënten en cliënten al zo veel mogelijk bij een beslissing te betrekken. Toch blijkt uit onderzoek (Kantar, 2020) dat slechts 37% van alle deelnemende patiënten zegt dat zij beslissingen samen met hun zorgverlener nemen. Hier valt nog winst te halen. Want de voordelen zijn groot:

Samen beslissen biedt de mogelijkheid om zorgvragers bij gezondheids- en behandeldoelen meer regie te geven. We leggen uit wat samen beslissen inhoudt, we geven een definitie en lichten een stapsgewijs model voor samen beslissen in de dagelijkse zorgpraktijk toe.

Bekijk de video's

De eerste video is een korte Kennisclip waarin je leer wat samen beslissen inhoudt en welke rollen jij als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist hebt bij het samen beslissen. Met de inzichten en informatie uit deze clip kun je samen beslissen nog bewuster inzetten in de praktijk en verder ontwikkelen. De Kennisclip is ontwikkeld door V&VN, Federatie Medisch Specialisten en NFU als onderdeel van het Programma Uitkomstgerichte Zorg (2022).

De tweede video gaat over het belang van duidelijkheid. ‘Samen beslissen over een behandeling is wel het beste, maar mijn ervaring is dat het in de praktijk niet zo eenvoudig is. Het zou fijn zijn als zorgverleners meer duidelijkheid geven over wat de gevolgen van de behandeling zijn en hoe men daar verder mee moet leven; daar ontbreekt het aan.’ (Willem; www.kanker.nl)

YouTube video thumbnail

Downloads