Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Palliatieve Zorg

Wat is palliatieve sedatie?

Mogelijk heb je in je werk te maken gehad met palliatieve sedatie. We weten dat palliatieve sedatie ook wel eens wordt verward met euthanasie. Daar komt bij dat verschillende termen gebruikt worden voor de laatste levensfase, zoals sedatie in de laatste levensfase, palliatieve sedatie in de terminale fase, terminale sedatie of diepe sedatie.

Deze begrippen worden door elkaar gebruikt en hebben vaak een andere betekenis. Volgens de richtlijn Palliatieve Sedatie van IKNL betekent palliatieve sedatie: 'Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase'.

Palliatieve sedatie en euthanasie

Palliatieve sedatie is het verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase. Dit gebeurt door een arts. Door medicijnen wordt de cliënt ‘soezerig’ of valt in een diepe slaap. Het doel van palliatieve sedatie is dat de klachten verlicht worden en dat de cliënt zo min mogelijk lijdt. De sedatie kan tijdelijk of blijvend (in de laatste levensfase) worden ingezet. Palliatieve sedatie is een medische handeling. De arts is daarom gebonden aan richtlijnen en moet zorgvuldig handelen. Het starten van palliatieve sedatie is een ingrijpende beslissing. Daarom overlegt hij dit van tevoren met de cliënt, zijn naasten en verzorgenden.

Palliatieve sedatie wordt vaak verward met euthanasie. Palliatieve sedatie verlaagt het bewustzijn, terwijl euthanasie het leven beëindigt. Palliatieve sedatie is dan ook geen 'passieve euthanasie', omdat euthanasie altijd actief het leven beëindigt.

Doel van palliatieve sedatie

Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van onbehandelbaar lijden van de cliënt door het bewustzijn te verlagen en wordt toegepast wanneer het overlijden van de cliënt binnen twee weken wordt verwacht. De cliënt kan in de laatste levensfase klachten krijgen met bijvoorbeeld de ademhaling, vermoeidheid, verwardheid, angst of depressie. In samenspraak met de arts kan er besloten worden tot palliatieve sedatie. Het bewustzijn van de cliënt wordt verlaagd met behulp van medicatie, zodat de klachten niet bewust worden meemaakt.

Er zijn twee manieren waarop palliatieve sedatie wordt toegepast:

  1. Continu, de cliënt verkeert in verminderd bewustzijn, tot aan het overlijden.
  2. Kortdurend of met onderbrekingen.

Wanneer een cliënt veel klachten heeft of klachten nemen toe, kan de wens bestaan voor palliatieve sedatie. Voor het maken van die beslissing heeft de arts informatie nodig. Als zorgverlener kun je observeren en signaleren welke klachten de cliënt heeft en hoe het verloop van die klachten is. Het is belangrijk om deze klachten goed te rapporteren. Dit kan de arts en de cliënt helpen in het maken van de beslissing of er wel of geen palliatieve sedatie wordt toegepast. Uiteindelijk maken de arts en de cliënt samen de beslissing om wel of geen palliatieve sedatie toe te passen.

Daarnaast kun je de naasten ondersteuning bieden. Zij gaan afscheid nemen en hebben allerlei verschillende emoties. Je kunt ze ondersteunen door hen informatie en uitleg te geven.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]