Naar hoofdinhoud Naar footer

Dianne Boxman

accounthouder thema Palliatieve zorg, werkzaam bij PZNL

Palliatieve zorg gaat over aandacht voor waarden, wensen en behoeften van de cliënt en zijn of haar naasten. Ook eigen regie speelt hierbij een belangrijke rol. Het doel van palliatieve zorg is kwaliteit van leven en uiteindelijk kwaliteit van sterven.

Verzorgenden en verpleegkundigen geven vaak zorg in de palliatieve fase. Dit kan thuis gebeuren of in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het is voor hen belangrijk om zich hiervan bewust te zijn en zich op hun gemak voelen met dit onderwerp. Als verpleegkundig adviseur wil ik helpen om palliatieve zorg een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn voor (kwetsbare) ouderen en mensen met een chronische ziekte.

Ik ben als verpleegkundige opgeleid in het UMC Utrecht en heb daar mogen werken op de afdeling longziekten en neurochirurgie. Vervolgens heb ik 13 jaar gewerkt als oncologieverpleegkundige en kwaliteitsadviseur in Academisch hospice Demeter. Sinds 2021 werk ik als verpleegkundig adviseur bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Ik probeer daar voortdurend alles wat PZNL doet zo goed mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Alleen zij kunnen uiteindelijk echt verschil maken voor de cliënt en diens naasten. Daarnaast ben ik de coördinator van het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS. Bij mij komen meldingen binnen van cliënten, naasten, zorgverleners en zorgaanbieders over knelpunten rondom palliatieve zorg.

Ook Zorg voor Beter is voor mij een belangrijke link met collega’s uit de praktijk. Ik hoop hen te kunnen ondersteunen door heldere en actuele informatie over wat palliatieve zorg is, welke hulpmiddelen er zijn en hoe zij het verschil kunnen maken. Ik hoop andersom dat zij mij ook weten te vinden bij vragen. Met andere woorden, ik kijk uit naar een fijne collegiale uitwisseling op dit mooie platform.