Naar hoofdinhoud Naar footer

Video’s palliatieve zorg en levenseinde

Video's over palliatieve zorg en praten over het levenseinde.

Samen van betekenis in de laatste levensfase

Hoe zorgen we er samen voor dat iemand zijn laatste levensfase zo goed mogelijk doormaakt? Bekijk het animatiefilmpje over de samenwerking tussen verpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers in de zorg voor iemands laatste levensfase. In hospices, bij zorginstellingen en bij mensen thuis. Het filmpje is gemaakt door Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland) in samenwerking met Stichting Fibula.

YouTube video thumbnail

Wanneer praat jij over de dood?

Er is niet één bepaald moment om te praten over de dood. Iedereen krijgt met levenseinde te maken, maar wanneer praat je erover? Waar denk je eigenlijk aan bij de dood? Agora vroeg het in januari 2016 op de markt in Woerden.

YouTube video thumbnail

Praat erover!

Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden. Het is net zo alledaags. Het overkomt ons allemaal. De video ‘Praat erover’ van Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, maakt duidelijk dat het belangrijk is dat cliënten tijdig hun wensen voor het levenseinde kenbaar maken. De video is gemaakt in het kader van de beweging Van Betekenis tot het Einde.

YouTube video thumbnail

Palliatie 2.0: apotheker aan zet

Anne Marie van Veen geeft in deze korte film een stem aan de nieuwe palliatieve patiënt. Ze vertelt over de diagnose uitgezaaide longkanker en het verdere verloop van haar ziekte. ‘Ik zit in mijn second life dankzij deze wonderpillen.’ In de film komen ook huisarts en kaderarts palliatieve zorg Linda Groot en apotheker Nanja de Jong aan het woord over de uitdagingen die zij tegenkomen: een langere palliatieve fase die moeilijker te markeren is en maatwerk omdat iedere patiënt verschillend is. De film is gemaakt voor het voorjaarscongres van de KNMP over palliatieve zorg op 15 maart 2016.

YouTube video thumbnail

Mensen zijn meer dan hun ziekte

Een doodgewone stad in Nederland. In deze stad kunnen mensen de zorg rondom ziekte en levenseinde naar eigen behoefte inrichten en dit aan studenten leren. Dit reikt veel verder dan wat we doorgaans verstaan onder palliatieve zorg. In deze stad erkennen de mensen dat mensen meer zijn dan hun ziekte. En dat ziekte, sterven, rouw en zorgen een plek moeten hebben in het dagelijks leven. It takes a village… is een animatie van Marieke Groot, lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg bij Hogeschool Rotterdam.

YouTube video thumbnail

Samen beslissen bij palliatieve zorg

Vertrouwen in elkaar hebben is belangrijk. Zeker als je te horen hebt gekregen dat je niet lang meer te leven hebt. Deze vier video’s stimuleren en ondersteunen hulpverleners bij het maken van keuzes in de palliatieve fase. Er is ook een variant van de filmpjes voor patiënten en naasten op YouTube.

Compilatie van de vier filmpjes

Video met informatie over de palliatieve fase van cliënten.

YouTube video thumbnail

Een moeilijk gesprek

Na het telefoongesprek tussen hulpverlener en cliënt is het tijd voor het slechtnieuwsgesprek. In dit gesprek legt de hulpverlener in begrijpelijke taal uit wat de cliënt te wachten staat. Een verpleger is aanwezig om ondersteuning te bieden. De cliënt mag een naaste meenemen. Alle betrokken hulpverleners hebben overleg over de cliënt om hem zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke fase van zijn leven.

YouTube video thumbnail

Samen delen levert meer op

Na het gesprek in het ziekenhuis gaat de cliënt naar huis om alles op hem in te laten werken. Het kan zijn dat de cliënt nog niet al zijn vragen heeft kunnen stellen. De huisarts komt na het ziekenhuis langs om te praten met zijn cliënt. De huisarts geeft in zijn gesprek inzicht wat de cliënt kan verwachten. Regelmatig gaat de huisarts langs bij de cliënt.

YouTube video thumbnail

Als er veel op je afkomt

Er komt veel op de cliënt af. Daarom is het belangrijk voor hem om met zijn naaste te bepalen wat wel of niet kan. De zorgverlener kan hierin een rol spelen. De zorgverlener is er niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de naaste. Hij weet hoe zwaar het is en hoe belangrijk de rol is van de naaste.

YouTube video thumbnail

Samen keuzes maken

In een gesprek met de hulpverlener, cliënt en naaste wordt er rust en tijd genomen om alle wensen en voorkeuren te bespreken. Samen wordt alles op een rijtje gezet. De zorgverlener bespreekt wat wel en niet mogelijk is en wat bij de cliënt past. Ook de betrokken zorgverleners houden onderling nauw contact over de gemaakte keuzes. Zo weten zij wat er is afgesproken en wie er wanneer voor de cliënt moet zijn.

YouTube video thumbnail

Meer video’s over palliatieve zorg

  • Mini-docu ‘Kijk je naar de ziekte of zie je een mens?’ (2.12 min) op o2pz.nl, over aandacht voor palliatieve zorg in het zorgonderwijs.
  • Documentaire ‘Wei’ van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. In samenwerking met Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht-Heuvelland. De film Wei is online te bekijken op 2doc.nl.

Filters

Deel deze pagina via: