Naar hoofdinhoud Naar footer

Scholing en lesmateriaal over palliatieve zorg

De kennis op Zorg voor Beter kun je gebruiken om je kennis te vergroten. Dit kun je zelf doen, in je team, maar ook tijdens scholing. Ook kun je de kennis gebruiken in de les. Op deze pagina vind je materialen om je kennis te vergroten over het thema Palliatieve zorg.

Het verlenen van effectieve en goede palliatieve zorg vraagt specifieke expertise. De basisopleiding biedt deze kennis vaak niet of onvoldoende aan. Aanvullende deskundigheidsbevordering helpt medewerkers om goed om te gaan en beter in te spelen op de zorgvraag van de cliënt in de palliatieve fase.

Een dergelijke scholing kan zijn:

  • Gespecialiseerd verzorgende palliatieve zorg
  • Psychosociale aspecten van palliatief terminale zorg
  • Training omgaan met levensvragen
  • Zorgconsulent palliatieve zorg
  • Spirituele zorg