Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Palliatieve Zorg

Materialen voor teams

In de palliatieve zorg is het belangrijk om veranderingen te signaleren in dagelijkse activiteiten, gedrag, conditie of de gemoedstoestand van de cliënt. Hulpmiddelen waar je gebruik van kunt maken om deze veranderingen op te sporen zijn: de Signaleringsbox, het Utrechts Symptoom dagboek en de Lastmeter. 

Ga direct naar:

SBARR
Signaleringsbox
Praten over levensvragen met het Diamantmodel
Zakkaartje ‘Palliatieve zorg in coronatijd’
Utrecht Symptoom Dagboek
Lastmeter
Palliatieve zorg in beeld
Informatiekaart palliatieve zorg
Gesprekswijzer proactieve zorgplanning
Brochure: ‘Op de agenda … beleid rond het levenseinde’
Handreiking euthanasie
Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen
Webshop Integraal Kankercentrum Nederland
Websites over palliatieve zorg
E-book
Brochure Samen bouwen aan vertrouwen

SBARR

De SBARR is een instrument dat gebruikt kan worden om op systematische wijze een vraagstuk te bespreken met een andere hulpverlener. De letters staan voor: Situatie, Bijkomende situatie, Analyse, Respons en Repeteer.

Terug naar boven

Signaleringsbox

Als zorgverlener heb je nauw contact met de cliënt. Veranderingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), gedrag of conditie zul je ook vaak als eerste signaleren. Wanneer je iets opvalt, dus als je iets signaleert, dan is het belangrijk dat je ook de juiste stappen onderneemt. Een hulpmiddel hierbij is de Signaleringsbox. Deze box helpt je bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen. Lees meer en over de Signaleringsbox op de website netwerkpalliatievezorg.nl.
Je kunt (materialen voor) de signaleringsbox bestellen via de webshop van IKNL.

Terug naar boven

Praten over levensvragen met het Diamantmodel

Zorgverleners ervaren het soms als een uitdaging om gesprekken over levensvragen te voeren met patiënten. Het Diamantmodel is een gespreksmodel dat zorgverleners, patiënten en naasten daarbij helpt in de palliatieve fase. Dit model is in 2022 uitgebreid voor patiënten met beginnende dementie of een migratieachtergrond. Lees dit interview op de website van ZonMw over deze uitbreiding van het Diamantmodel.

Het Diamantmodel in de praktijk

Wil je handvatten om het gesprek over levensvragen aan te gaan met mensen die niet meer beter worden? Dan zijn er twee boekjes met als basis het Diamantmodel. Ook naasten kunnen deze boekjes gebruiken.

Terug naar boven

Zakkaartje ‘Palliatieve zorg in coronatijd’

Palliatieve zorg is gericht op waardig sterven, voornamelijk door het voorkomen en verlichten van lijden. Wil je in deze tijd palliatieve zorg verlenen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Download dan het zakkaartje ‘Palliatieve zorg in coronatijd’ van het project O2PZ (Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg).
Download het zakkaartje om te printen.

Terug naar boven

Utrecht Symptoom Dagboek

Met dit dagboek volg je de diversiteit aan lichamelijke, psychische klachten en problemen op spiritueel vlak van de cliënt. De cliënt vult een vragenlijst in. Op basis van de antwoorden kun je handelen en die zorg leveren die nodig is. Bekijk de Vragenlijst Utrecht Symptoom Dagboek (pdf).

Terug naar boven

Lastmeter

Met dit hulpmiddel ga je na hoe het met een cliënt gaat. De cliënt vult de lastmeter zelf in op www.lastmeter.nl. Hij geeft daarin aan welke ‘last’ hij ervaart van diverse symptomen en problemen. Hij kan deze daarna printen en delen met zijn zorgverleners. De antwoorden helpen om inzicht te krijgen in de problemen en klachten van de cliënt en om de juiste zorg hierop af te stemmen.

Terug naar boven

Palliatieve zorg in beeld

Er zijn en worden veel initiatieven ontwikkeld rond palliatieve zorg en er komen regelmatig nieuwe resultaten beschikbaar. Alle beschikbare informatie rondom palliatieve zorg in Nederland staat beschreven in het rapport Palliatieve zorg in beeld van het IKNL (2014).

Terug naar boven

Informatiekaart palliatieve zorg

Wanneer begint en eindigt palliatieve zorg? Hoe wordt het vergoed? En hoe verloopt het vaststellen van de benodigde zorg? Bekijk de informatiekaart van het ministerie van VWS.

Terug naar boven

Gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning

Als iemand niet meer beter wordt, is het van belang om tijdig met de cliënt en zijn naasten in gesprek te gaan over het levenseinde. Welke wensen en behoeften hebben zij? Kijk wat het beste moment is om dit gesprek te voeren. Zorg dat je hier niet te lang mee wacht, zodat het nog niet te laat is om het gesprek goed te voeren. De gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning (pdf) van hogeschool Saxion en Windesheim helpt je bij het voeren van dit gesprek.

Terug naar boven

Brochure: ‘Op de agenda … beleid rond het levenseinde’

De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) heeft een brochure ontwikkeld met als titel ‘Op de agenda … beleid rond het levenseinde’. De brochure is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het beleid rond het levenseinde in een zorginstelling. Het is geschreven voor patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers, maar is ook handzaam voor directie of beleids- en kwaliteitsmedewerkers van zorginstellingen. Achterin de brochure vind je een mooie checklist die goed geschikt is voor algemeen gebruik, dus ongeacht de levensbeschouwelijke insteek van de cliënt of van de instelling. Je bekijkt de brochure online via deze website.

Terug naar boven

Handreiking euthanasie

In deze handreiking van het ministerie van VWS staan de regels over euthanasie uitgelegd. De handreiking gaat ook in op de regelgeving rond dementie. De afweging van zorgvuldigheidseisen bij euthanasieverzoeken van patiënten met gevorderde dementie is zeer complex. Op zichzelf is dementie geen reden om een euthanasieverzoek in te willigen. De patiënt zal duidelijk moeten maken wat het lijden ondraaglijk maakt. Van de handreiking is een publieksversie en een artsenversie te vinden op rijksoverheid.nl.

Terug naar boven

Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is vaak complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL heeft – samen met VUmc/EMGO+, GGZ inGeest, Hogeschool Inholland en Parnassia – casuïstiek en praktische adviezen verzameld voor zorgverleners die met ernstig zieke dak- en thuislozen werken. Het is voor het eerst dat er een handreiking rond dit thema is gemaakt. Bekijk Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn: een praktische handreiking (pdf).

De adviezen zijn niet alleen bedoeld voor zorgverleners, maar ook voor managers in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg; in de handreiking vind je beleidsmatige adviezen. Het document is ook geschikt voor agogische, verzorgende en verpleegkundige mbo- en hbo-opleidingen en bijscholing.

Terug naar boven

Webshop Integraal Kankercentrum Nederland

Op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vind je handige materialen, zoals informatie over:

Terug naar boven

Websites over palliatieve zorg

De website Palliaweb wil hét platform zijn waar iedereen die in de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie vindt. Op de website vind je goede praktijkvoorbeelden, informatie over allerlei zaken en informatie over scholingen en training. Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).
De website www.overpalliatievezorg.nl van het ministerie van VWS geeft tips over hoe mensen een gesprek kunnen beginnen over de laatste levensfase. Je leest er welke vormen van zorg en ondersteuning er zijn en je vindt hulp bij maken van belangrijke keuzes. Erbij horen videoportretten waarin mensen hun verhaal vertellen die zich in de laatste levensfase bevinden.

Terug naar boven

E-book

De Patiëntenfederatie Nederland heeft samen met de Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en artsenfederatie KNMG een e-book gemaakt dat antwoord geeft op veel vragen over palliatieve zorg. Het e-book biedt inzicht in wat patiënten mogen verwachten van zorgverleners. De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Terug naar boven

Na een moeilijk gesprek over het levenseinde is het logisch om vragen, twijfels en angsten te hebben. Het is voor de cliënt belangrijk om niet met deze gedachten rond te blijven lopen. Als hulpverlener kun je veel van deze onzekerheden wegnemen door een gesprek aan te gaan.

Brochure Samen bouwen aan vertrouwen

Samen bouwenNadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden is niet makkelijk. Over het levenseinde spreken kan nog moeilijker zijn. Daarom heeft project Samen bouwen aan vertrouwen een brochure ontwikkeld. De brochure Samen bouwen aan vertrouwen (pdf) helpt om cliënten inzicht en ondersteuning te bieden in de laatste fase van hun leven.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.