Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Palliatieve Zorg

Materialen voor teams

In de palliatieve zorg is het belangrijk om veranderingen te signaleren in dagelijkse activiteiten, gedrag, conditie of de gemoedstoestand van de cliënt. Hulpmiddelen waar je gebruik van kunt maken om deze veranderingen op te sporen zijn: de Signaleringsbox, het Utrechts Symptoom dagboek en de Lastmeter. 

Ga direct naar:

Signaleringsbox
Utrechts Symptoom Dagboek
Lastmeter
Palliatieve zorg in beeld
Informatiekaarten palliatieve zorg
Brochure: ‘Op de agenda … beleid rond het levenseinde’
Handreiking euthanasie
Handreiking zorg in laatste fase van dak- en thuislozen
Webshop Integraal Kankercentrum Nederland
Websites over palliatieve zorg
E-book

Signaleringsbox

Als zorgverlener heb je nauw contact met de cliënt. Veranderingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), gedrag of conditie zul je ook vaak als eerste signaleren. Wanneer je iets opvalt, je signaleert iets, dan is het belangrijk ook de juiste stappen te ondernemen. Een hulpmiddel hierbij is de Signaleringsbox. Deze box helpt je bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen. Lees meer en over de Signaleringsbox op de website van ZonMw en Agora bij het goede voorbeeld Signalering in de palliatieve zorg
Je kunt (materialen voor) de signaleringsbox bestellen via de webshop van IKNL

Terug naar boven

Utrechts Symptoom Dagboek

Dit is een instrument waarmee de diversiteit aan lichamelijke, psychische klachten en problemen op spiritueel vlak van de cliënt worden gevolgd. De cliënt vult een vragenlijst in. Op basis van de antwoorden kan er gehandeld worden en die zorg geleverd worden die nodig is.
Vragenlijst Utrechts Symptoom Dagboek (pdf)

Terug naar boven

Lastmeter

Dit is een hulpmiddel om na te gaan hoe het met een cliënt gaat. De cliënt vult de lastmeter zelf in op www.lastmeter.nl en kan daarin aangeven welke 'last' hij ervaart van diverse symptomen en problemen. Hij kan deze daarna uitprinten en delen met zijn hulpverleners / zorgverleners. De antwoorden helpen om inzicht te krijgen in de problemen en klachten van de cliënt en om de juiste zorg hierop af te stemmen.

Terug naar boven

Palliatieve zorg in beeld

Momenteel is palliatieve zorg een veel besproken onderwerp en is er binnen Nederland veel aandacht voor. Er zijn en worden veel initiatieven ontwikkeld en er komen met regelmaat resultaten beschikbaar. Alle beschikbare informatie rondom palliatieve zorg in Nederland staat beschreven in het rapport Palliatieve zorg in beeld van het IKNL dat in januari 2014 verscheen.

Terug naar boven

Informatiekaarten palliatieve zorg

Wanneer begint en eindigt palliatieve zorg? Hoe wordt het vergoed? En hoe verloopt het vaststellen van de benodigde zorg? Bekijk de informatiekaarten van het Ministerie van VWS. Zowel voor de patiënt en naasten als voor de zorgprofessional.

Op de website van de Rijksoverheid is ook een gesproken versie van de informatiekaart voor patiënten en naasten te beluisteren.

Terug naar boven

Brochure: ‘Op de agenda … beleid rond het levenseinde’

De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) heeft een nieuwe brochure ontwikkeld met als titel ‘Op de agenda … beleid rond het levenseinde’. De brochure is bedoeld als hulpmiddel om in gesprek te gaan over het beleid rond het levenseinde in een zorginstelling. De brochure is geschreven voor patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers, maar is ook handzaam voor directie, beleids- en kwaliteitsmedewerkers van zorginstellingen. Achterin de brochure zit een mooie checklist die goed geschikt is voor algemeen gebruik (dus maakt niet uit of en welke levensbeschouwelijke insteek je als cliënt of als instelling hebt). Het is de eerste publicatie die dit thema zo uitgebreid behandeld. De brochure heeft 36 pagina's (A4) en kost € 7,50. U kunt de brochure bestellen via de NPV

Terug naar boven

Handreiking euthanasie

In deze handreiking van het ministerie van VWS worden de regels over euthanasie uitgelegd. De handreiking gaat ook in op de regelgeving rond dementie. Dementie is op zichzelf geen reden om een euthanasieverzoek in te willigen. De patiënt zal duidelijk moeten maken wat het lijden ondraaglijk maakt. Duidelijk wordt dat de afweging van zorgvuldigheidseisen bij euthanasieverzoeken van patiënten met gevorderde dementie zeer complex is.
Van de handreiking is een publieksversie en een artsenversie te vinden op rijksoverheid.nl.

Terug naar boven

Handreiking zorg in laatste fase van dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL heeft - samen met VUmc/EMGO+, GGZ inGeest, Hogeschool Inholland en Parnassia - casuïstiek en praktische adviezen verzameld voor zorgverleners die met ernstig zieke dak- en thuislozen werken. Het is voor het eerst dat er een handreiking rond dit thema is gemaakt. Bekijk 'Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn: een praktische handreiking' (pdf)

De adviezen zijn niet alleen bedoeld voor zorgverleners, maar ook voor managers in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg; in de handreiking vind je beleidsmatige adviezen. Het document is ook te gebruiken in agogische, verzorgende en verpleegkundige MBO- en HBO-opleidingen en bijscholing.

Terug naar boven

Webshop Integraal Kankercentrum Nederland

In de website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kun je handige materialen vinden, zoals informatie over:

Terug naar boven

Websites over palliatieve zorg

De website Palliaweb wil hét platform zijn waar iedereen die in de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie vindt. Op de website vind je alle goede praktijkvoorbeelden, informatie over allerlei zaken en informatie over scholingen en training. Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).
De website www.overpalliatievezorg.nl van het ministerie van VWS geeft tips over hoe mensen een gesprek kunnen beginnen over de laatste levensfase, welke vormen van zorg en ondersteuning er zijn, en helpt bij maken van belangrijke keuzes. Bij de campagne horen videoportretten waarin mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, hun verhaal vertellen.

Terug naar boven

E-book

De Patiëntenfederatie Nederland heeft samen met de Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en artsenfederatie KNMG een e-book gemaakt dat antwoord geeft op veel vragen over palliatieve zorg. Het e-book biedt inzicht in wat patiënten mogen verwachten van zorgverleners. De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer