Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Palliatieve Zorg

Materialen voor teams

In de palliatieve zorg is het belangrijk om veranderingen te signaleren in dagelijkse activiteiten, gedrag, conditie of de gemoedstoestand van de cliënt. Hulpmiddelen hiervoor en handige tools, websites of handreikingen vind je op deze pagina. 

Ga direct naar:

SBARR
PalliaPodcast
Signaleringsbox
Praten over levensvragen met het Diamantmodel
Gespreksmodel In dialoog met je levensverhaal
Zakkaartje Zingeving in de palliatieve fase
Lastmeter
Boekje Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg
Informatiekaart palliatieve zorg
Gesprekswijzer proactieve zorgplanning
Brochure: ‘Op de agenda … beleid rond het levenseinde’
Handreiking euthanasie
Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen
Webshop Integraal Kankercentrum Nederland
Websites over palliatieve zorg
E-book Vraag en Antwoord
Brochure Samen bouwen aan vertrouwen

SBARR

De SBARR is een instrument dat gebruikt kan worden om op systematische wijze een vraagstuk te bespreken met een andere hulpverlener. De letters staan voor Situatie, Bijkomende situatie, Analyse, Respons en Repeteer. Lees meer over SBARR of bekijk via onderstaande link de SBARR zorgkaart.

Terug naar boven

PalliaPodcast

De PalliaPodcast gaat over proactieve zorgplanning. Hoe en wanneer ga je in gesprek over wensen en behoeften met mensen in de palliatieve fase? In verschillende afleveringen delen zorgverleners hun eigen ervaringen. Beluister de PalliaPodcast.

Terug naar boven

Signaleringsbox

Als zorgverlener heb je nauw contact met de cliënt. Veranderingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), gedrag of conditie zul je ook vaak als eerste signaleren. Wanneer je iets opvalt, dus als je iets signaleert, dan is het belangrijk dat je ook de juiste stappen onderneemt. Een hulpmiddel hierbij is de Signaleringsbox. Deze box helpt je bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen. Lees meer en over de Signaleringsbox op de website netwerkpalliatievezorg.nl.

Terug naar boven

Praten over levensvragen met het Diamantmodel

Zorgverleners ervaren het soms als een uitdaging om gesprekken over levensvragen te voeren met patiënten. Het Diamantmodel is een gespreksmodel dat zorgverleners, patiënten en naasten daarbij helpt in de palliatieve fase. Dit model is in 2022 uitgebreid voor patiënten met beginnende dementie of een migratieachtergrond. Lees dit interview op de website van ZonMw over deze uitbreiding van het Diamantmodel.

Het Diamantmodel in de praktijk

Wil je handvatten om het gesprek over levensvragen aan te gaan met mensen die niet meer beter worden? Dan zijn er twee boekjes met als basis het Diamantmodel. Ook naasten kunnen deze boekjes gebruiken.

Terug naar boven

Gespreksmodel In dialoog met je levensverhaal

Tijdens 6 ontmoetingen ga je in dialoog met de cliënt over zijn of haar levensverhaal. Van de thema's wie ben ik? tot aan het loslaten en het vasthouden, heb je een dialoog met de cliënt. Gebruik hiervoor de handleiding en het werkboek van Palliaweb. 

Terug naar boven

Zakkaartje Zingeving in de palliatieve fase

Palliaweb publiceerde een zakkaartje genaamd Zingeving in de palliatieve fase. Welke vragen stel je tijdens de palliatieve fase? Gebruik het zakkaartje wanneer je bijvoorbeeld vermoedt dat de cliënt worstelt met een levensvraag of na een slechtnieuwsgesprek. Tips hoe je het kaartje kan gebruiken, staan op het zakkaartje. 
Download het zakkaartje om te printen.

Terug naar boven

Lastmeter

Met dit hulpmiddel ga je na hoe het met een cliënt gaat. De cliënt vult de lastmeter zelf in op www.lastmeter.nl. Hij geeft daarin aan welke ‘last’ hij ervaart van diverse symptomen en problemen. Hij kan deze daarna printen en delen met zijn zorgverleners. De antwoorden helpen om inzicht te krijgen in de problemen en klachten van de cliënt en om de juiste zorg hierop af te stemmen.

Terug naar boven

Boekje Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg

In oktober 2022 publiceerde ZonMw een digitaal boekje genaamd Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg. Het boekje is opgesteld op basis van het programma Palliantie en vanuit het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Op de pagina van ZonMw lees je meer over het programma en het congres. Ook kan je daar het boekje als fysiek exemplaar aanvragen. 
 

Terug naar boven

Informatiekaart palliatieve zorg

Wanneer begint en eindigt palliatieve zorg? Hoe wordt het vergoed? En hoe verloopt het vaststellen van de benodigde zorg? Bekijk de informatiekaart van het ministerie van VWS.

Terug naar boven

Gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning

Als iemand niet meer beter wordt, is het van belang om tijdig met de cliënt en zijn naasten in gesprek te gaan over het levenseinde. Welke wensen en behoeften hebben zij? Kijk wat het beste moment is om dit gesprek te voeren. Zorg dat je hier niet te lang mee wacht, zodat het nog niet te laat is om het gesprek goed te voeren. De gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning (pdf) van hogeschool Saxion en Windesheim helpt je bij het voeren van dit gesprek.

Terug naar boven

Brochure: ‘Op de agenda … beleid rond het levenseinde’

De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) heeft een brochure ontwikkeld met als titel ‘Op de agenda … beleid rond het levenseinde’. De brochure is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het beleid rond het levenseinde in een zorginstelling. Het is geschreven voor patiënten- en cliëntenvertegenwoordigers, maar is ook handzaam voor directie of beleids- en kwaliteitsmedewerkers van zorginstellingen. Achterin de brochure vind je een mooie checklist die goed geschikt is voor algemeen gebruik, dus ongeacht de levensbeschouwelijke insteek van de cliënt of van de instelling. Je bekijkt de brochure online via deze website.

Terug naar boven

Handreiking euthanasie

In deze handreiking van het ministerie van VWS staan de regels over euthanasie uitgelegd. De handreiking gaat ook in op de regelgeving rond dementie. De afweging van zorgvuldigheidseisen bij euthanasieverzoeken van patiënten met gevorderde dementie is zeer complex. Op zichzelf is dementie geen reden om een euthanasieverzoek in te willigen. De patiënt zal duidelijk moeten maken wat het lijden ondraaglijk maakt. Van de handreiking is een publieksversie en een artsenversie te vinden op rijksoverheid.nl.

Terug naar boven

Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is vaak complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL heeft – samen met VUmc/EMGO+, GGZ inGeest, Hogeschool Inholland en Parnassia – casuïstiek en praktische adviezen verzameld voor zorgverleners die met ernstig zieke dak- en thuislozen werken. Het is voor het eerst dat er een handreiking rond dit thema is gemaakt. Bekijk Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn: een praktische handreiking (pdf).

De adviezen zijn niet alleen bedoeld voor zorgverleners, maar ook voor managers in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg; in de handreiking vind je beleidsmatige adviezen. Het document is ook geschikt voor agogische, verzorgende en verpleegkundige mbo- en hbo-opleidingen en bijscholing.

Terug naar boven

Webshop Integraal Kankercentrum Nederland

Op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vind je handige materialen, zoals informatie over:

Terug naar boven

Websites over palliatieve zorg

De website Palliaweb wil hét platform zijn waar iedereen die in de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie vindt. Op de website vind je goede praktijkvoorbeelden, informatie over allerlei zaken en informatie over scholingen en training. Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

De website www.overpalliatievezorg.nl van het ministerie van VWS geeft tips over hoe mensen een gesprek kunnen beginnen over de laatste levensfase. Je leest er welke vormen van zorg en ondersteuning er zijn en je vindt hulp bij maken van belangrijke keuzes. Erbij horen videoportretten waarin mensen hun verhaal vertellen die zich in de laatste levensfase bevinden.
 

Terug naar boven

E-book Vraag en Antwoord

De Patiëntenfederatie Nederland heeft samen met de Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en artsenfederatie KNMG een e-book gemaakt dat antwoord geeft op veel vragen over palliatieve zorg. Het e-book biedt inzicht in wat patiënten mogen verwachten van zorgverleners. De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Terug naar boven

Brochure Samen bouwen aan vertrouwen

Samen bouwenNadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden is niet makkelijk. Over het levenseinde spreken kan nog moeilijker zijn. Daarom heeft project Samen bouwen aan vertrouwen een brochure ontwikkeld. De brochure Samen bouwen aan vertrouwen (pdf) helpt om cliënten inzicht en ondersteuning te bieden in de laatste fase van hun leven.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.