Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg en dwangVerzet

Niet alle cliënten kunnen zeggen of ze iets wel of niet willen. Als je persoonsgericht werkt, doe je wel zoveel mogelijk je best om te achterhalen wat een cliënt wil. Toch is het mogelijk dat je een cliënt, soms onbewust, beperkt in zijn (keuze)vrijheid. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je zonder het de cliënt te vragen een bepaalde maaltijd klaarmaakt, omdat hij die normaal gesproken graag eet. Of een handeling als deze gezien kan worden als onvrijwillige zorg, hangt af van de cliënt. Is de cliënt het eens met de handeling of toont hij verzet?

Het is dus belangrijk dat je doorhebt wanneer iemand zich verzet tegen een maatregel. Ook al lijken de maatregelen die je neemt klein of onschuldig. Elk mens reageert op zijn eigen manier op situaties die hij niet prettig vindt. Dat is afhankelijk van zijn persoonlijkheid, culturele achtergrond, levensgeschiedenis en lichamelijke of psychologische gesteldheid. Lees wat de signalen van verzet zijn, en ontdek hoe je verzet voorkomt

Praktijkvoorbeelden van verzet

Agenda over verzet

Er zijn geen agenda-items gevonden