Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg en dwangFamilie informeren bij vrijheidsbeperking

De familie of wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt moet toestemming geven voor de inzet van onvrijwillige zorg. Om hierover mee te kunnen beslissen hebben ze goede informatie en voorlichting nodig.

Familie informeren: hoe doe ik dat? 

Familie heeft er recht op om op een goede manier geïnformeerd te worden over de zorg en de keuzes die worden gemaakt, ook op het gebied van onvrijwillige zorg. Officieel is het de taak van de behandelaar om de zorg te bespreken en af te stemmen met de familie of de wettelijk vertegenwoordiger. Zorgmedewerkers zijn echter vaak het dagelijks aanspreekpunt voor familie. Geef daarom uitleg als de familie om toelichting vraagt en verwijs zo nodig door naar de behandelaar of je leidinggevende.  

Informeer de familie over de volgende zaken:

  • De aanleiding voor de toepassing van de maatregel: welk gevaar of risico loopt de cliënt zonder toepassing van de maatregel? 
  • De voor- en nadelen van de maatregel. 
  • Mogelijke alternatieven en de voor- en nadelen van deze alternatieven. 
  • De rechten van de familie om een maatregel te weigeren. 

Familie informeren met tools

Hieronder tonen we een aantal middelen om te gebruiken bij het informeren van de familie over vrijheidsbeperking, of middelen die je als zorgprofessional ondersteunen in het samenwerken met de familie.