Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg en dwangPsychofarmacagebruik verminderen

Ouderen blijven langer thuis en zwaardere medicatie wordt ingezet om dat mogelijk te maken. Psychofarmaca hebben echter veel nadelen. Daarom is het belangrijk om te kijken of het mogelijk is om (het voorschrijven van) de medicatie te verminderen.

Heldere visie

Verminderen van psychofarmaca begint met een heldere visie van de zorgorganisatie. Hoe gaan we als organisatie om met probleemgedrag? En hoe houden we grip op het gebruik? Zo’n visie zorgt ervoor dat iedereen (psychologen, artsen, (zorg)medewerkers en naasten) weet wat hem of haar te doen staat en welke richtlijnen en wetten belangrijk zijn.   

Medicatie lost onbegrepen gedrag niet op

Het gesprek over inzet van psychofarmaca is nuttig en nodig, maar wel pas als sluitstuk van goede zorg. Eraan voorafgaand gaat het om het leren kennen van de cliënt, observaties doen over gedrag, alert zijn op onderliggende problematiek als depressie, delier, incontinentie of pijn en inzet van alternatieve interventies op probleemgedrag. Medicatie lost onbegrepen gedrag niet op. Tijdelijk kan inzet van psychofarmaca op basis van een goede medische diagnose verantwoord zijn, met na de start van de medicatie meteen ook een plan voor afbouw. De Wet zorg en dwang ondersteunt deze aanpak. 

Verantwoord terugdringen

Uit wetenschappelijk onderzoek en uit ervaringen in de praktijk blijkt dat oneigenlijk gebruik van psychofarmaca op een verantwoorde manier kan worden teruggedrongen, onder meer door zorgvuldiger voorschrijven, de aandacht voor het voortraject en inzet van alternatieve interventies, zoals dagbesteding, een andere benadering en gestructureerde dag- en avondactiviteiten. 

Uitgangspunten gebruik psychofarmaca 

Bij het verminderen en gebruik van psychofarmaca zijn tien uitgangspunten van belang. Bekijk of download de tien uitgangspunten van het Vilans programma ‘Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca’.