Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg en dwangVoorschrijfbeleid psychofarmaca

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Psychofarmaca is nooit de eerste keuze bij probleemgedrag. Is het toch nodig om het voor te schrijven? Zorg ervoor dat dit weloverwogen gebeurt.

Zorg voor beleid

Instellingen zouden beleid moeten ontwikkelen over het gebruik van psychofarmaca. Vaak is de inzet van dit soort medicijnen afhankelijk van de mening van de individuele arts in een verzorgingshuis. Bestuurders van instellingen moeten het beleid bepalen. De instelling zou het volgende moeten doen: 

  • Zorg voor een visie op probleemgedrag. 
  • Zorg voor beleid op de inzet van psychofarmaca (nee, tenzij). 
  • Meer vrijwilligers opleiden om op professionele wijze om te kunnen gaan met probleemgedrag, zodat ze de zorgprofessionals beter kunnen ondersteunen. 

Voorschrijven van psychofarmaca 

Het voorschrijven van psychofarmaca moet zorgvuldig en weloverwogen gebeuren en altijd in overleg met de naasten en zo mogelijk met de oudere zelf. De arts bespreekt de risico’s, de alternatieven, de dosering en de mogelijkheden tot afbouw. Zaak is dat iemand niet langdurig wordt blootgesteld aan psychofarmaca, want dit kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom is het succesvol afbouwen van de medicatie belangrijk. Onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca helpt hierbij en omvat een onderzoek naar oorzaken van bijvoorbeeld (onbegrepen) gedrag op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein vlak voordat voor medicijnen wordt gekozen. 

Evalueren 

Het gebruik van psychofarmaca moet regelmatig geëvalueerd worden. Dat kan op vaste momenten, bijvoorbeeld tijdens multidisciplinaire overleggen en medicatiereviews. Of door bij het voorschrijven meteen een evaluatiemoment in te plannen in het dossier en in de agenda van het zorgteam. 

Psychofarmacagebruik verminderen

Onthoud dat psychofarmaca veel nadelen hebben. Daarom is het belangrijk om te kijken of het mogelijk is om (het voorschrijven van) de medicatie te verminderen. Lees meer over psychofarmacagebruik verminderen.  

Tools over voorschrijfbeleid psychofarmaca

Gebruik onderstaande tools om tot juist gebruik van psychofarmaca te komen. 

Tools over voorschrijfbeleid psychofarmaca

Er zijn geen kennisproducten.

Praktijkvoorbeelden van voorschrijfbeleid psychofarmaca

Er zijn geen verhalen.

Tips over voorschrijfbeleid psychofarmaca

Er zijn geen tips.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden