Naar hoofdinhoud Naar footer

ProbleemgedragOndersteunend materiaal bij aanpakken probleemgedrag

Op deze pagina vind je een overzicht van ondersteunend materiaal voor het aanpakken van probleemgedrag:

  • Analyselijst probleemgedrag: Met deze lijst kunnen zorgmedewerkers die probleemgedrag signaleren een eerste analyse uitvoeren en hiermee de vraag voor de arts/psycholoog verhelderen. Deze lijst is gebaseerd op de richtlijnen probleemgedrag van Verenso. Analyselijst probleemgedrag (pdf, zie Downloads).
  • 8 kernelementen: voor zorg aan mensen met dementie en omgaan met onbegrepen gedrag. Deze 8 kernelementen zijn vernieuwd. Ze zijn praktischer geformuleerd, vanuit het oogpunt van de zorgmedewerker en het team. Het verminderen van psychofarmaca (rustgevende medicijnen) was al onderdeel van de 8 kernelementen, maar staat er nu nog nadrukkelijker in. Ook is het zoeken naar alternatieven voor medicijnen nu opgenomen (punt 6). De 8 kernelementen zijn in 2014 door het Trimbosinstituut en Vilans op basis van bestaande richtlijnen en methoden samengesteld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op basis van deze kernelementen. Lees meer over de 8 kernelementen: omgaan met onbegrepen gedrag op dit kennisplein.
  • Inventarisatie en observatielijst van gedragsproblematiek: Het verzorgend team zet deze observatielijst in op verzoek (en onder verantwoordelijkheid) van de psycholoog en/of specialist ouderengeneeskunde/sociaal geriater. Met deze lijst kunnen verzorgenden en verpleegkundigen die probleemgedrag signaleren een eerste analyse uitvoeren en de vraag voor de arts/psycholoog verhelderen. Gebaseerd op de richtlijnen probleemgedrag van Verenso.

Downloads

Praktijkvoorbeelden van evaluatie aanpak

Er zijn geen verhalen.

Tips over evaluatie aanpak

Er zijn geen tips.