Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Probleemgedrag

Erkende interventies moeilijk te hanteren gedrag

Er zijn in de zorg veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Daarom vind je hier een overzicht van effectieve interventies bij moeilijk te hanteren gedrag.

Onderstaande interventies zijn opgenomen in de Databank erkende interventies.

Interventie STA OP!

Mensen met dementie vertonen vaak depressief en apatisch gedrag. Deze kunnen worden veroorzaakt door lichamelijke aandoeningen en pijn. Omdat mensen met dementie vaak minder goed kunnen communiceren, vinden zorgverleners het lastig om deze pijn te onderkennen. Het gevaar bestaat dan dat zorgverleners onbegrepen gedrag niet zien als signaal en het veelvuldig met psychofarmaca behandelen. Dit heeft meestal geen effect, maar wel ernstige bijwerkingen. De interventie STA OP! helpt je om dit te voorkomen.

De interventie STA OP! (STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de Baas!) heeft tot doel onbegrepen of veranderd gedrag van mensen met een matige tot ernstige dementie op een pg-afdeling van het verpleeghuis in kaart te brengen en systematisch en multidisciplinair te analyseren. Zo kun je een passende aanpak of behandeling inzetten. De erkenningscommissie ouderenzorg van Vilans heeft de interventie erkend als effectief volgens goede aanwijzingen.

GRIP op veranderend gedrag

Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren zijn allemaal kenmerken van veranderend of onbegrepen gedrag. Tachtig procent van de mensen met dementie vertoont dit soort gedrag. De interventie 'GRIP op probleemgedrag' helpt bij het verminderen van dit gedrag. Dankzij de interventie hoeven zorgverleners minder vaak psychofarmaca te gebruiken om cliënten te kalmeren.
 
De afdeling huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VUmc ontwikkelde GRIP. De erkenningscommissie ouderenzorg erkent de methode als een goed onderbouwde interventie en effectief volgens eerste aanwijzingen.

Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

VIO leert professionele zorgverleners en mantelzorgers van kwetsbare ouderen via videofeedback om te gaan met moeilijk te begrijpen gedrag. Oorzaken van het gedrag kunnen bij dementie liggen, maar er kan ook sprake zijn van andere problematiek. VIO is in september 2016 erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie.
 
Dementie of een beroerte heeft vaak ingrijpende gevolgen, ook voor mantelzorgers. Er kunnen misverstanden ontstaan, irritaties en opstandig gedrag. Deze video interventie ondersteunt ook mantelzorgers in de omgang met het veranderende gedrag. De video is onderdeel van de video ‘Anders kijken... anders doen’ die je via de website van VIO kunt downloaden.
 
De Wever|Expertisecentrum VIO ontwikkelde de interventie. Op de site www.vio-dewever.nl vind je informatie over eenmalige workshops, een basiscursus en een opleiding tot VIO-begeleider.

https://youtu.be/CEcbt8x1gU4

Lees meer over het Erkenningstraject Interventies in de langdurige zorg op Zorg voor Beter. Je ziet hier ook een overzicht van erkende interventies.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.