Naar hoofdinhoud Naar footer

Tara Koenders

Senior adviseur - Leren en veranderen

De gezondheidszorg is en blijft een belangrijk thema. De komende jaren staat de zorg voor vele uitdagingen zoals de toename van (kwetsbare) ouderen/mensen met een chronische ziekte en de focus op de beheersbaarheid van de kosten.

Als adviseur, maar zeker ook als persoon wil ik me hard maken om samen met partijen uit het veld  binnen de huidige context ervoor te zorgen dat zorgvragers en hun netwerk het centrum van de zorg en ondersteuning zijn en blijven.  De wensen en behoeftes van de zorgvragers en hun netwerk vormen het uitgangspunt voor de zorg en ondersteuning die geleverd wordt.

Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de professional die in staat hoort te zijn om echt te luisteren, het 'juiste' gesprek te voeren (met zowel de patiënt als de mantelzorger en de rest van het netwerk) en dit vervolgens naar passende zorg- en ondersteuningsmogelijkheden te vertalen. Om persoonsgerichte zorg te leveren is daadwerkelijke participatie van zorgvragers en professionals bij dit thema cruciaal, want wie weet beter wat echt persoonsgericht is dan de mensen die er dagelijks mee te maken hebben?

Vanaf  jongs af heb ik diverse bijbanen bij zorgorganisaties vervuld. Deze praktijkervaring gecombineerd met de universitaire opleiding gezondheidswetenschappen maken het voor mij mogelijk dat ik theorie goed met de praktijk kan combineren. Door mijn vorige functies bij een zorgverzekeraar en een consultancy bureau heb ik veel ervaring (zowel op strategisch- als operationeel niveau) opgedaan bij verschillende organisaties in de gezondheidszorg.

Mijn collega’s en klanten omschrijven mij als analytisch vaardig, in staat om tot de kern van het probleem te komen, het vermogen te hebben om complexe situaties helder te verwoorden en om deze vervolgens gestructureerd en begrijpelijk uit te werken. Ik ben een doorzetter, een teamspeler en ben goed in het verbinden van partijen en mensen.

Wapenfeiten

  • Opereert zowel op bestuurlijk niveau bij strategische vraagstukken als bij de daadwerkelijke implementatie op operationeel niveau.
  • Heeft diverse grote strategische trajecten zowel bij zorgverzekeraar als bij zorgorganisaties succesvol begeleid.
  • Heeft ruime ervaring in de ouderenzorg, met name rondom de thema’s persoonsgerichte zorg en mensen met een dementie.