Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Nieuws

Hier vind je nieuwsberichten over dit thema. Kijk voor nieuwsberichten over andere thema’s bij nieuws

Knelpunten gezocht bij overdragen medicatiegegevens

16/01/2020 //

Knelpunten gezocht bij overdragen medicatiegegevens

Welke knelpunten zijn er in de praktijk met de overdracht van medicatiegegevens tussen verpleeghuizen/thuiszorg en trombosedienst? En tussen verpleeghuizen/thuiszorg en...

Handboek met indicatoren verpleeghuiszorg 2019

12/11/2019 //

Handboek met indicatoren verpleeghuiszorg 2019

De kwaliteitsindicatoren 2019 voor verpleeghuiszorg zijn goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. In het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ van ActiZ...

Geen handtekening huisarts meer nodig voor aanvraag medicijnrol

01/11/2019 //

Geen handtekening huisarts meer nodig voor aanvraag medicijnrol

Wijkverpleegkundigen hebben geen machtiging van de huisarts meer nodig als ze een medicijnrol aanvragen bij de apotheker. Deze administratieve handeling was volgens het...

Herziene handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging

12/07/2019 //

Herziene handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging

Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘Handleiding Voorbehouden handelingen in...

Is dubbele controle nodig bij opiaten?

24/05/2019 //

Is dubbele controle nodig bij opiaten?

Over opiaten is vaak veel verwarring: moeten opiaten wel of niet dubbel worden gecontroleerd? En hoe zit het met opslag en beheer? Antoinette Bolscher, expert...

‘Hele tabletten, halve sterkte’ doorleveren niet meer toegestaan

15/05/2019 //

‘Hele tabletten, halve sterkte’ doorleveren niet meer toegestaan

Leveranciers van een geneesmiddel distributiesysteem (GDS) mogen een aantal ‘hele tabletten, halve sterkte’ van een collegiale bereider niet meer leveren in hun medicatierollen....

Geactualiseerde lijst voor dubbele controle medicatie

06/05/2019 //

Geactualiseerde lijst voor dubbele controle medicatie

Bij het toedienen door een zorgmedewerker van losse, risicovolle medicatie aan een cliënt is een dubbele controle belangrijk. Zorgaanbieder en apotheker spreken daarom samen af...

Mogen medicatiezakjes van baxterrollen in de afvalbak?

18/04/2019 //

Mogen medicatiezakjes van baxterrollen in de afvalbak?

Medicijnen worden vaak door de apotheek in baxterzakjes verpakt, zodat de cliënt ze eenvoudig op een bepaald tijdstip kan innemen. Maar mag je de medicatiezakjes van deze...

Welke slimme oplossing voor medicatieveiligheid heb jij bedacht?

11/04/2019 //

Welke slimme oplossing voor medicatieveiligheid heb jij bedacht?

Omdat de maand april in het teken staat van het thema medicatieveiligheid willen we graag slimme werkwijzen op het gebied van medicatieveiligheid inventariseren én delen. Heb...

Hoe leert jouw team van medicatiefouten?

05/04/2019 //

Hoe leert jouw team van medicatiefouten?

Dagelijks worden heel veel handelingen met medicatie uitgevoerd en er kan veel misgaan in het medicatieproces. Denk bijvoorbeeld aan het vergeten om medicijnen te geven, het...

Video: zoek én vind informatie in de Veilige principes

05/04/2019 //

Video: zoek én vind informatie in de Veilige principes

In de Veilige Principes in de medicatieketen staat beschreven hoe zorgverleners veilig medicatie kunnen toedienen. In dit document staat ook precies beschreven wie waar...

Wie kan de dubbele controle doen?

30/11/2018 //

Wie kan de dubbele controle doen?

Tijdens de workshop ‘Medicatieveiligheid’ op het V&VN congres voor verzorgenden in november werden veel praktische vragen over het veilig omgaan met medicatie besproken. Een...

Handboek: werken met nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018

16/11/2018 //

Handboek: werken met nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018

Dit najaar worden in alle verpleeghuizen in Nederland de nieuwe indicatoren basisveiligheid uitgevraagd. De nieuwe indicatoren sluiten aan op het Kwaliteitskader...

Nieuw toetsingskader medicatieveiligheid verpleegzorg

15/10/2018 //

Nieuw toetsingskader medicatieveiligheid verpleegzorg

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf 4 oktober 2018 met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg. Betrokkenheid van cliënten...

Top 4 verbeterpunten voor toedienen medicatie

13/07/2018 //

Top 4 verbeterpunten voor toedienen medicatie

Het klaarzetten, aanreiken en toedienen van medicatie is een risicovol proces binnen zorginstellingen. Daarbij kan een fout grote gevolgen hebben voor de cliënt. Uit de audits...

Drie nieuwe praktijkvragen over medicatie

27/06/2018 //

Drie nieuwe praktijkvragen over medicatie

Nu ouderen met dementie langer thuis blijven wonen, krijgen zorgmedewerkers te maken met nieuwe vragen over medicatieveiligheid in de thuissituatie en dagbesteding. Antoinette...

Vijf meest gestelde vragen over medicatieveiligheid

15/06/2018 //

Vijf meest gestelde vragen over medicatieveiligheid

'Protocollen en richtlijnen in de zorg geven houvast, maar voor de toepassing in de praktijk is altijd een professionele afweging nodig'. Antoinette Bolscher liet dit zien aan...

Hoe kun je bijdragen aan medicatietrouw van cliënt?

18/12/2017 //

Hoe kun je bijdragen aan medicatietrouw van cliënt?

Het is belangrijk dat een cliënt de medicatie die is voorgeschreven goed (volgens voorschrift) gebruikt. Nivel heeft onderzoek gedaan naar de rol van zorgmedewerkers bij...

Slechts 22 procent gebruikt digitale medicijncontrole

25/10/2017 //

Slechts 22 procent gebruikt digitale medicijncontrole

Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor de medicatiecontrole noodzakelijk. In de praktijk gebruikt echter...

Download factsheets voor gesprekken over kwaliteit

25/10/2017 //

Download factsheets voor gesprekken over kwaliteit

Wat zijn de landelijke richtlijnen bij huidletsel? En wanneer gebruik je handschoenen? Het antwoord op dit soort vragen is terug te vinden in vier handige factsheets...

Herzien advies bewaartermijn toedienlijst

16/10/2017 //

Herzien advies bewaartermijn toedienlijst

ActiZ, BTN, LOC, NVAVG, Verenso, VGN en V&VN hebben een herzien advies uitgebracht over de bewaartermijn van de medicatie-toedienlijst. Het advies is om de toedienlijst...

Vernieuwde BEM-codes 2017

09/10/2017 //

Vernieuwde BEM-codes 2017

Het IVM heeft de BEM-materialen (instrument beoordeling eigen beheer medicatie) op onderdelen vernieuwd en stelt deze gratis beschikbaar. Aan de BEM is een nieuwe code toegevoegd.

Vermijd tussentijdse wijzigingen in de medicatierol

02/10/2017 //

Vermijd tussentijdse wijzigingen in de medicatierol

Een belangrijk knelpunt in medicatieveiligheid zijn de tussentijdse wijzigingen in een geautomatiseerde geneesmiddelensysteem, de medicatierol. De apotheek is verantwoordelijk...

Medicatie vaak gebruiksonvriendelijk voor ouderen

25/09/2017 //

Medicatie vaak gebruiksonvriendelijk voor ouderen

Een pil uit de blister drukken, een tablet doormidden breken of het openen van de verpakking: het levert oudere medicijngebruikers erg vaak problemen op. De medicatie voor...

Medicatieveiligheid verpleeghuizen verbeterd

14/08/2017 //

Medicatieveiligheid verpleeghuizen verbeterd

De medicatieveiligheid in de verpleeghuizen is sterk verbeterd en de medicatierisico’s zijn verkleind. Dit komt onder meer dankzij extra aandacht van de Inspectie voor de...

Medicatieproblemen vroeg signaleren met app

12/04/2017 //

Medicatieproblemen vroeg signaleren met app

Voor thuiszorgmedewerkers is een speciaal signaleringsinstrument ontwikkeld om medicatieproblemen ‘achter de voordeur’ vroegtijdig op te sporen of te voorkomen: het...

Speel het kwartet Medicatieveiligheid

23/02/2017 //

Speel het kwartet Medicatieveiligheid

Weet jij wat de regels zijn bij medicijnen delen? En weet jij hoe je een medicatiefout moet registreren? Speel het kwartet Medicatieveiligheid met je collega’s en spijker...

3 initiatieven om medicijngebruik te verbeteren bij kwetsbare groepen

09/02/2017 //

3 initiatieven om medicijngebruik te verbeteren bij kwetsbare groepen

Ongeveer een derde deel van alle geneesmiddelen die apothekers jaarlijks verstrekken, wordt op de verkeerde manier of helemaal niet gebruikt. Met name ouderen hebben vaak moeite...

Meer ouderen door verkeerd medicijngebruik in het ziekenhuis

06/02/2017 //

Meer ouderen door verkeerd medicijngebruik in het ziekenhuis

Het aantal ouderen dat door geneesmiddelengebruik in het ziekenhuis wordt opgenomen, stijgt nog altijd, zo blijkt uit het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid. Bij 65-plussers...

IGZ-rapport: leren van medicatiefouten

20/01/2017 //

IGZ-rapport: leren van medicatiefouten

Wat kun je leren van de 'fouten' die gemaakt worden met het toedienen van medicijnen? De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) analyseerde 1.060 meldingen van...

IGZ: 'Voorschrijven medicatie moet beter'

18/01/2017 //

IGZ: 'Voorschrijven medicatie moet beter'

Medicatieoverdracht is de zwakste schakel bij het veilig toedienen van medicijnen. In verpleeghuizen ontbreekt soms een actueel medicatieoverzicht of wordt er niet gewerkt...

Veilige principes in de medicatieketen vernieuwd

23/11/2016 //

Veilige principes in de medicatieketen vernieuwd

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie...

Drie vernieuwde kennisbundels

19/10/2016 //

Drie vernieuwde kennisbundels

In de vernieuwde kennisbundels Medicatieveiligheid, Vrijheidsbeperking en Dementie staat actuele en betrouwbare informatie voor praktijkopleiders en ROC-docenten Zorg en Welzijn...

De meest gemaakte fouten medicatieveiligheid

02/08/2016 //

De meest gemaakte fouten medicatieveiligheid

De werkomgeving van zorgprofessionals is in veel gevallen niet goed ingericht om ongestoord medicatie gereed te kunnen maken en klaar te kunnen zetten. Van de ruim 8.000...

Apotheker: 'Vermaal nooit zomaar medicijnen'

27/07/2016 //

Apotheker: 'Vermaal nooit zomaar medicijnen'

Vermaal nooit medicijnen om ze zo gemakkelijker te kunnen toedienen aan cliënten met een sonde of met slikproblemen. Het kan risicovolle situaties opleveren voor de cliënt...

IGZ ontevreden over verbeteringen verpleeghuizen

06/07/2016 //

IGZ ontevreden over verbeteringen verpleeghuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Een derde daarvan moet zich extra inspannen, waar de...

Werkmaterialen Beoordeling Eigen Beheer Medicatie (BEM)

19/05/2016 //

Werkmaterialen Beoordeling Eigen Beheer Medicatie (BEM)

Ouderen lopen risico op nadelige gevolgen van het gebruik van meerdere medicijnen. Daarom is het belangrijk om regelmatig te beoordelen of er problemen zijn met het eigen...

Doe nu de test medicatieveiligheid

17/05/2016 //

Doe nu de test medicatieveiligheid

Weet jij voldoende over het voorkomen van medicatiefouten? Doe nu de Test Medicatieveiligheid van Zorg voor Beter. De test is gebaseerd op de Veilige Principes. Beantwoord 10...

Maak geluidsopname van gesprek met arts

14/03/2016 //

Maak geluidsopname van gesprek met arts

Het maken van een geluidsopname met een smartphone van een gesprek met een arts - om dat thuis nog eens af te luisteren – kan handig zijn voor cliënten. Zeker voor oudere...

30 mooie filmpjes

04/03/2016 //

30 mooie filmpjes

Zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant hebben 30 mooie korte video's gemaakt over vernieuwingen in de zorg. Ze gaan over medicatieveiligheid, vraaggericht werken, ...

Bezoekers geven Zorg voor Beter een 8,3

11/02/2016 //

Bezoekers geven Zorg voor Beter een 8,3

Bezoekers van het kennisplein Zorg voor Beter zijn heel tevreden met de informatie op de website. Het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers aan Zorgvoorbeter.nl geven is een 8...

Top-10 meest bekeken in 2015

05/01/2016 //

Top-10 meest bekeken in 2015

Opnieuw steeg het aantal bezoeken van het kennisplein Zorg voor Beter in 2015 sterk. In 2015 werd het kennisplein 785.000 keer bezocht! Bovendien bleven mensen gemiddeld langer...

Problemen met goed medicatiegebruik

07/12/2015 //

Problemen met goed medicatiegebruik

Veertig procent van de verpleegkundigen maakt wel eens rekenfouten bij het toedienen van medicatie. Daarnaast hebben ouderen zelf ook praktische problemen bij het innemen van...

18/09/2015 //

IGZ: toezicht polyfarmacie ouderen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het toezicht gekregen op de implementatie van medicatiebeoordelingen die vallen binnen het kader van de multidisciplinaire richtlijn...

15/05/2015 //

Nieuwe app maakt risicosignalering gemakkelijk

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij  ouderen signaleren. Door het doorlopen van een korte screening, kun je...

28/04/2015 //

Top 5 valkuilen medicatieveiligheid

Wat gaat er vaak mis in het medicatieproces bij zorginstellingen? Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (het IVM) onderzocht het en komt met deze top 5 aan valkuilen.

06/04/2015 //

Succesvolle interventie medicijnen bij dementie

Mensen met dementie gebruiken vaak veel medicijnen. Niet alleen middelen die de verschijnselen van dementie vertragen, maar ook psychofarmaca om ‘onbegrepen gedrag&rsquo...

09/02/2015 //

Video: Hoe dien je veilig medicatie toe?

Wees altijd alert! Als zorgmedewerker kun je fouten met medicijnen voorkomen! Dit filmpje van Zorg voor Beter laat zien dat zorgmedewerkers een belangrijke rol spelen in het...

27/11/2014 //

Medicatieveiligheid kwetsbare ouderen

De multidisciplinaire richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' is nog niet goed geïmplementeerd in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de VU in samenwerking met de Inspectie voor...

13/06/2014 //

Verbetering kwaliteit ouderenzorg langzaam

Er wordt hard gewerkt in de ouderenzorg en medewerkers zijn zeer gemotiveerd. Het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat echter langzaam. Instellingen zijn...

27/05/2014 //

Medicijngebruik in verpleeghuizen

Een derde van de demente ouderen in verpleeghuizen wordt rustig gehouden met medicijnen. Tros Radar wijdde er gisteravond een item aan. Prof. Rob van Marum (geriater) stelde...

07/10/2013 //

Handige waaiers over medicatiezorg

Praktische waaiers over medicatieveiligheid voor zorgmedewerkers (thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen)

27/06/2013 //

Overdracht van medicatiegebruik

Met gestructureerde protocollen, waaronder een vragenlijst over het medicijngebruik, worden minder foute medicijnen voorgeschreven aan ouderen. Dit blijkt uit promotie-onderzoek...

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer