Naar hoofdinhoud Naar footer

Waar gaat het om bij medicatieveiligheid?

Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Kern bij medicatieveiligheid is dat je jezelf steeds afvraagt: a) wat is waaromveilig, en b) wie is waarvoor verantwoordelijk.De Veilige Principes zijn hierbij een belangrijke leidraad. Wees als zorgmedewerkeraltijd alert en voorkom fouten met onderstaande punten.

Wees je bewust van risico’s

Wees je bewust van risico’s bij het werken met medicatie. Alleen dan kun je risico’s zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Zo draag je bij aan veilige zorg en aan veilig werken! Wees je als zorgmedewerker bewust en leer van fouten en incidenten.

Weet wat in principe veilig is

In de Veilige principes is beschreven wat in principe veilig is in het werken met medicatie. Die principes zijn professionele normen: in een professionele, goede uitoefening van je vak is dat je uitgangspunt voor veilige zorg en veilig werken. Achter al die principes zit een ‘waarom’, en daar draait het om! Want als je weet waarom iets veilig is, dan kun je ook in situaties waarin je twijfelt hoe te handelen, beter nagaan wat in deze situatie veilige zorg voor de cliënt en veilig werken voor jezelf is.

Medicatieveiligheid is iets anders dan standaard toepassen van regels. Dit animatiefilmpje (1,5 min.) van het Platform Medicatieveiligheid laat zien dat principes vragen om een afweging bij professionals in de medicatieketen: wat is nu veilig om te doen?

Weten wie waarvoor verantwoordelijk is

In het medicatieproces is ieder, vanuit de eigen taak en bevoegdheid, verantwoordelijk voor zijn eigen deel: de cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker, zorgorganisatie. Wie waarvoor verantwoordelijk is, is beschreven in de Veilige principes. Soms komt een probleem pas ergens anders in de medicatieketen naar voren. Belangrijk is:

  • Doe geen dingen die niet bij je taken, verantwoordelijkheid en bevoegdheid horen.
  • Signaleer als zich zoiets voordoet, en bespreek dit met die ander of met je leidinggevende.

Voorbeeld over verantwoordelijkheid

Stel: Er is geen toedienlijst bij de cliënt die hulp nodig heeft bij de medicatie. Dit is een probleem voor de zorgmedewerker: je hebt nu niet de juiste informatie wat je moet geven en je kunt niet aftekenen. Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek om een toedienlijst te leveren. Signaleer dit probleem en bespreek dit met de apotheek of met je leidinggevende, zodat de organisatie dit kan bespreken met de apotheek. Op die manier kan het probleem worden opgelost door degene die er voor verantwoordelijk voor is.

Dit animatiefilmpje (2 min.) van het Platform Medicatieveiligheid laat zien wie wat moet doen in de samenwerking.

Signaleren van problemen in het medicatieproces

Op alle momenten in het medicatieproces, van voorschrijven tot en met toedienen, kunnen zich problemen voordoen. Iedereen in het proces heeft een verantwoordelijkheid om problemen te signaleren en deze te bespreken met die ander of met een leidinggevende die het dan kan oppakken. Lees meer op de pagina Problemen met medicijnen signaleren.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden