Naar hoofdinhoud Naar footer

Periodieke medicatiebeoordeling (PMB)

Hoe meer medicijnen iemand gebruikt, hoe groter de kans is op interacties en bijwerkingen. Het is daarom belangrijk dat arts en apotheker samen met de cliënt regelmatig kritisch kijken naar het medicijngebruik van de cliënt.

Polyfarmaci

Bij meerdere medicijnen neemt ook het risico op medicatiefouten toe en men wordt minder therapietrouw. Polyfarmacie (het chronisch gebruik van vijf of meer geneesmiddelen) vergroot hiermee het risico voor de cliënt dat er iets niet goed gaat, mogelijk leidend tot ziekenhuisopname. Het is daarom belangrijk dat arts en apotheker samen met de cliënt regelmatig kritisch kijken naar het medicijngebruik van de cliënt. Als zorgmedewerker kun je hierin een rol vervullen door informatie aan te dragen over het medicijngebruik.

Module Medicatiebeoordeling

In 2019 is de ‘Module Medicatiebeoordeling’ gepubliceerd, als onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (lees meer: Richtlijnen). In de Richtlijn uit 2012 werd uitgegaan van een medicatiebeoordeling bij mensen van 65 jaar en ouder die vijf of meer geneesmiddelen gebruiken met bepaalde risico’s. Dit blijkt echter niet doelmatig. Daarom wordt nu uitgegaan van een medicatiebeoordeling bij cliënten met een fors verhoogd risico op farmacotherapeutische problemen. Als de zorgmedewerker risico’s of problemen signaleert, kan ze dit  aangeven bij arts of apotheker. Die kunnen het initiatief nemen voor een medicatiebeoordeling. Of een medicatiebeoordeling wordt gedaan hangt af van nut en noodzaak (indicatie); het is niet gekoppeld aan een bepaalde termijn. Bekijk Module Medicatiebeoordeling (pdf, 2019) via Nederlands Huisartsen Genootschap.

  • Zie voor meer informatie over Polyfarmacie en medicatiebeoordeling ook FTO-materiaal (IVM)  

Vaak is minder medicatie mogelijk

Periodieke Medicatie Beoordeling leidt tot optimalisatie van de farmaceutische behandeling. Daarnaast blijkt dat een medicatiebeoordeling eerder leidt tot minder dan tot meer medicatie. Doseringen worden vaak te hoog bevonden en dus verlaagd. Het invoeren van een multidisciplinair polyfarmacie overleg kan dan ook leiden tot afname van directe kosten (minder geneesmiddelen) en indirecte kosten (minder complicaties).

Informatie voor cliënten

Huisartsen en/of apothekers kunnen cliënten die veel medicijnen gebruiken, uitnodigen voor een medicatie-beoordeling. Dit is een gesprek over de medicijnen die gebruikt worden. De cliënt kan zijn ervaringen en mogelijke problemen met de medicijnen bespreken. Patiëntenfederatie Nederland heeft verschillende, handige patiëntenkaarten ontwikkeld, zoals:

  • Gebruikt u meerdere medicijnen? Vraag om een medicatie-beoordeling (zie Downloads onderaan de pagina)
  • Heeft u binnenkort een medicatie-beoordeling? Bereid u dan voor (zie Downloads onderaan de pagina)

Downloads

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden