Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over zorg en dwang

Werk je met ouderen? Weet je een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperking > Is verzet door pijn ook onvrijwillige zorg?
View modes: 
User avatar
Guest
Merel - 25-4-2022 14:06:43
   
Is verzet door pijn ook onvrijwillige zorg?
situatieschets:
oudere dame van 75 jaar, licht verstandelijk beperking, bij wie sprake is van lichamelijk achteruitgang waardoor zij pijn ervaart. Arts, fysio en ergotherapeut zijn betrokken om te kijken hoe het zo comfortabel mogelijk te maken. De ondersteuning die omschreven staat als onvrijwillige zorg is het viermaal daags verschonen en het verplaatsen in de tillift. Mevrouw verzet zit hier zo wel verbaal als fysiek tegen.

vraag:
Nu hadden wij deze week een evaluatie met wettelijk vertegenwoordiger en de CVP-WZD. Daarin zijn we tot overeenstemming gekomen dat hetgeen wat we inzetten als ondersteuning nodig is. Alleen dacht de CVP-WZD dat het niet als onvrijwillige zorg beschreven hoeft worden, omdat cliënt zich verzet tegen de pijn die ze ervaart en niet direct op de ondersteuning die wij bieden. Terwijl ik dacht, het is verzet die wel veroorzaakt wordt door de pijn (en daar kijken we met elkaar naar), maar ze laat dit wel zien tijdens de ondersteuning die wij bieden, dus is het onvrijwillige zorg op dat moment.

Ik ben benieuwd naar hoe jullie hiernaar kijken.User avatar
Guest
Irme de Bonth - 26-4-2022 20:45:30
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Is verzet door pijn ook onvrijwillige zorg?
Beste Merel,
Er is sprake van verzet als iemand met woorden, gebaren en/of door gedragsverandering aangeeft dat hij bezwaar heeft tegen de situatie waarin hij terecht is gekomen. Dat kan ook op een non-verbale manier door uitingen van pijn, jammeren of kreunen, aanspannen van spieren, verkramping, slaan en schoppen of wegduwen. Dit is voor de cliënt vaak de enige manier om duidelijk te maken dat hij het ergens niet mee eens is.

Ieder verzet moet serieus genomen worden en is aanleiding om te (blijven) beoordelen of hetgeen waartegen de cliënt zich verzet misschien achterwege kan blijven en/of er wellicht alternatieven beschikbaar zijn waartegen de cliënt zich niet verzet (gebruik daarvoor het stappenplan).

Met vriendelijke groet,
Irme de Bonth, Vilans