Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over zorg en dwang

Werk je met ouderen? Weet je een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperking > Deur op nachtslot draaien door thuiszorg
View modes: 
User avatar
Guest
Monica Anthonijsz - 7-9-2017 10:25:18
   
Deur op nachtslot draaien door thuiszorg
Is de deur op nachtslot draaien door medewerker thuiszorg ook een vrijheidsbeperkende maatregel?
[Monica Anthonijsz, coördinerend wijkverpleegkundige, Omring thuiszorg, Den Helder]

User avatar
Guest
Hans van der Werf - 7-9-2017 10:27:20
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Deur op nachtslot draaien door thuiszorg
Met onze nieuwe Nederlandse oplossing (sleutelproblematiek) voor de thuiszorg hebben we een pilot uitgevoerd in Nuenen.
Vanuit onze veiligheidsgedachte dachten we (voor de cliënt) dat het veilig was dat het slot zelfsluitend moest zijn.
Niets is minder waar. De cliënten willen dit zelf kunnen bepalen en zeker overdag niet het gevoel hebben dat hij of zij opgesloten zit in zijn eigen woning.
Terecht hebben we dit in de uitvoering meegenomen zodat de keuze bij de cliënt ligt.
[Hans van der Werf, eigenaar Telelock, Breda]

User avatar
Guest
Antonia Rendering - 7-9-2017 10:42:45
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Deur op nachtslot draaien door thuiszorg
Ik sluit me aan bij Marjolein van Vliet, met als extra opmerkingen dat wanneer cliënt de deur op slot wenst, dit vermeld moet worden in het zorgdossier. Wanneer het een vrijheidsbeperkende maatregel betreft, moet huisarts hierin beslissen en moeten er meerdere zaken geregeld worden in het dossier.
[Antonia Rendering, verpleegkundige, uitzendkracht, Groningen]

User avatar
Guest
Marjolein van Vliet - 7-9-2017 10:44:56
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Deur op nachtslot draaien door thuiszorg
Beste Monica,
Als de cliënt hier zelf om vraagt is dit geen vrijheidsbeperking.
Als dit wordt gedaan om te beletten dat een cliënt naar buiten gaat, is het een vrijheidsbeperking.
[Marjolein van Vliet, expert vrijheidsbeperking, Vilans, Utrecht]