Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Huidletsel

Voorlichting over decubitus

Informeer, instrueer en motiveer de cliënt en diens mantelzorger over:

 • Factoren die decubitus veroorzaken en verergeren.
 • Specifieke risicoplaatsen bij de cliënt.
 • Maatregelen die cliënt /mantelzorger zelf kunnen nemen.
 • Maatregelen die de zorgverlener zal nemen.
 • Het proces van normale wondgenezing.
 • Voortgang van de genezing (of gebrek aan voortgang).
 • Tekenen en verschijnselen die de cliënt / mantelzorg moet rapporteren naar de zorgverlener.

Hieronder een stapsgewijze beschrijving van de voorlichting.

Voorbereiding

Lees het zorgdossier en/of de overdracht van eerdere zorgverleners door en wees alert op:

 • Verhoogd risico op huidletsel/decubitus, bijvoorbeeld vanwege bedlegerigheid of veel in de stoel zitten.
 • Eventueel huidletsel in het verleden (locatie, categorie, genomen maatregelen).
 • Andere zorgproblemen die huidletsel kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld incontinentieletsel, smetten).
 • Voedingstoestand.

Uitvoering

 • Leg aan de cliënt het doel van het gesprek uit en stel zo nodig (op basis van behoeftes/verwachtingen van de cliënt) het doel bij.
 • Sluit aan bij de ervaring/beleving van de cliënt en stem je informatie hier op af.
  • Weet de cliënt bijvoorbeeld wat decubitus of huidletsel is.
  • Staat hij/zij er voor open om dit onderwerp te bespreken of staan andere zaken meer op de voorgrond (bijvoorbeeld pijnklachten of stress).
 • Ga na of de cliënt gemotiveerd is om zijn/haar leefgewoontes te wijzigen en/of nieuwe activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld:
  • Variatie in lig- en zithouding (in plaats van altijd voorkeurshouding).
  • Regelmatig een stukje lopen in plaats van 3 uur in de stoel zitten.
  • Aanschaf van nieuwe schoenen vanwege drukplekken.
  • wijzigen voedingsgewoonten.
 • Nodig de cliënt uit om zelf ook oplossingen aan te dragen.
 • Ga na of cliënt in staat is om nieuwe activiteiten daadwerkelijk uit te voeren.
  • Heeft de cliënt bijvoorbeeld de kracht om zelf van houding te veranderen.
  • Begrijpt de cliënt wat hij/zij moet doen bij het veranderen van houding.
 • Stel zo nodig prioriteiten ten aanzien van de gespreksonderwerpen en schuif eventueel minder belangrijke onderwerp(en) door naar een volgend gesprek.
 • Maak met de cliënt duidelijke afspraken over wie, wat, wanneer enzovoort, bijvoorbeeld:
  • De cliënt gaat zelfstandig drie maal daags stukje wandelen.
  • De mantelzorger gaat mee om nieuwe schoenen aan te schaffen.
  • De arts schakelt diëtiste in voor voedingsanamnese.
  • De eerstverantwoordelijke hangt een schema voor wisselhouding bij het bed.
 • Verstrek de cliënt zo mogelijk schriftelijke informatie over huidletsel / decubitus, voeding, voetverzorging enzovoort. Zie hieronder suggesties voor voorlichtingsmaterialen.

Afronding

 • Plan zo nodig een vervolggesprek en/of besteed aandacht aan de risico´s op huidletsel tijdens periodieke evaluatie.
 • Geef aan dat je zelf en je collega’s altijd bereid zijn om aanvullende informatie te geven.
 • Stel zo nodig andere disciplines op de hoogte van de gemaakte afspraken.
 • Leg de bevindingen van het gesprek vast in het zorgdossier.

Bron: Methodische voorlichting In zes stappen gedragsverandering (pdf), Zorg voor Beter.

Voorlichtingsmaterialen over huidletsel

Er is verschillend informatiemateriaal over huidletsel voor cliënt en mantelzorger.

Doorliggen, wat kan ik doen?

Een folder van Vilans voor cliënt en mantelzorger, waarin wordt uitgelegd wat doorliggen is en hoe de cliënt zelf doorliggen kan voorkomen. Download de folder Doorliggen, wat kan ik doen? (pdf). Bij deze cliëntenfolder is een Gesprekshandleiding voor zorgverleners (pdf)

Doorliggen… voorkomen is beter dan genezen

Download de informatiefolder decubitus Doorliggen… voorkomen is beter dan genezen (pdf) van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken voor cliënten en mantelzorgers.

Informatie voor cliënt over smetten

Informatiefolder van V&VN over Preventie en Behandeling van Smetten voor de cliënt. Deze folder bevat informatie over het voorkomen en behandelen van smetten in de grote huidplooien. In deze folder wordt beschreven wat een cliënt kan doen om smetten in de grote huidplooien te voorkomen en/of te behandelen. De folder is bedoeld voor zorgvragers met smetten, voor familieleden, mantelzorgers of andere betrokkenen. Download de folder Informatie voor cliënt over smetten (pdf)

Een huid als perkament

Een folder, ontwikkeld door de werkgroep wondconsulenten ErasmusMC. Dit boekje is geschreven om mensen met een dunne kwetsbare huid informatie te geven. Met praktische tips om wonden zoveel mogelijk te voorkomen. Download de folder Een huid als perkament (pdf)

V&VN Wondexpertise

V&VN Wondexpertise heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de wondzorg in Nederland. Het lidmaatschap van de afdeling Wondexpertise draagt ertoe bij dat je als wondprofessional steeds op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen van het vak door middel van tijdschriften, (internationale) nieuwsbrieven, congresbezoek, netwerkmogelijkheden en de laatste stand van zaken met betrekking tot de professionalisering van je eigen beroep.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer