Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Huidletsel

Starten van een verbetertraject

Om een zo breed en compleet mogelijk beeld van de stand van zaken te krijgen, is het belangrijk om de huidige decubituszorg van verschillende kanten en door verschillende betrokkenen te (laten) belichten.

Om dat te doen, kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

bevragen van medewerkers
bevragen van cliënten en/of mantelzorgers
uitvoeren van een oriëntatie via kwaliteitsindicatoren
in beeld brengen van de centrale indicatoren
nadenken over wat als eerste te verbeteren is

Bevragen van medewerkers

Interview enkele medewerkers en een manager/leidinggevende/coördinator met behulp van de volgende vragen.

 • Hoe is de zorgverlening rond decubitus nu geregeld?
 • Wat zou u willen veranderen in de zorgverlening rond decubitus?
 • Wat belemmert u om dat te doen?
 • Wat heeft u nodig om het goed te kunnen doen?

Het gaat er niet om een goed interview te houden, maar dat in gesprek met diegenen, die de dagelijkse zorg bieden, verkend wordt hoe de decubituszorg nu geregeld is en waar het beter kan. Door middel van deze interviews merken medewerkers ook dat zij betrokken worden en dat hun mening en hun bijdrage belangrijk zijn. Uiteraard kan ook een groepsgesprek georganiseerd worden waarbij deze vragen aan de orde komen. Omdat meningen en ervaringen per afdeling/locatie kunnen verschillen, is het raadzaam om per afdeling/locatie enkele betrokkenen te interviewen.

Bevragen van cliënten en/of mantelzorgers

Interview enkele cliënten of mantelzorgers. Als de cliënt niet zelf in staat is om mee te denken, zoek dan een partner of een mantelzorger van die cliënt. Informeer de cliënt kort over het interview en dat u graag zijn/haar mening wilt horen.Vraag de cliënt (of diens vertegenwoordiger).

 • Weet u wat doorliggen is?
 • Weet u wat u er zelf aan kunt doen?
 • Weet u wat wij voor u kunnen doen om doorliggen te voorkomen?
 • Heeft u tips / ideeën die we kunnen gebruiken om doorliggen te voorkomen?

Het gaat niet om het houden van een goed interview, maar om door een gesprek met cliënten(vertegenwoordigers) en/of mantelzorgers te horen wat zij over doorliggen weten en wat hun mogelijkheden en ideeën zijn om doorliggen te voorkomen of te verminderen. Zij hebben vaak ‘verrassende’ en goed werkende ideeën.

Door middel van deze interviews merken cliënt(vertegenwoordigers) ook dat zij betrokken worden en dat hun mening en hun bijdrage belangrijk zijn. Uiteraard kan ook een groepsgesprek georganiseerd worden waarbij deze vragen aan de orde komen. Omdat meningen en ervaringen per afdeling/locatie kunnen verschillen, is het raadzaam om per afdeling/locatie enkele cliënt(vertegenwoordigers) te interviewen. Er zijn ook (algemene) kwaliteitscriteria ten aanzien van preventie, signalering en behandeling van decubitus vanuit het cliëntenperspectief te vinden in de SALODE-richtlijn van Verenso.

Uitvoeren van een oriëntatie via kwaliteitsindicatoren

Met behulp van een oriëntatie via kwaliteitsindicatoren kunt u de huidige stand van zaken rond decubituszorg op afdelingsniveau in kaart brengen. Aan de hand van deze oriëntatie kunt u nagaan waar en welke verbeteringen nodig zijn om de kwaliteit van de decubituszorg te verbeteren.

In beeld brengen van de centrale indicatoren

Het is ook belangrijk om te weten hoe vaak decubitus (per afdeling en op instellingsniveau) voorkomt en hoe daarmee omgegaan wordt: de centrale indicatoren. Deze cijfers kunnen bijvoorbeeld achterhaald worden uit de jaarlijkse Landelijke Prevalentiemetingen Zorgproblemen. Soms is ook dossier- of zorgplanonderzoek nodig.Probeer in ieder geval antwoord te krijgen op deze vragen.

 • Hoe vaak (bij hoeveel cliënten) komt er decubitus voor (per afdeling en op instellingsniveau)?
 • Hoeveel cliënten zijn geïnformeerd over wat zij kunnen doen ter preventie van decubitus?
 • Hoeveel dossiers bevatten informatie over decubituszorg?

Daarnaast zijn er veel andere centrale indicatoren met betrekking tot decubitus. Deze zijn vooral te vinden in:

 • Richtlijn Decubitus 2021.
 • LPZ (Landelijk Prevalentiemetingen Zorgproblemen).
 • IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Nadenken over wat als eerste te verbeteren is

Maak op grond van de interviews met medewerkers en cliënten, de indicatoren en een eigen inschatting een korte schets van de huidige situatie. Kijk wat het belangrijkste knelpunt is waar u aan zou willen werken. Gebruik hiervoor 1 of 2 A-4’tjes. Bespreek dat met een kwaliteitsfunctionaris, leidinggevende of de decubitus-commissie/aandachtsfunctionaris/verpleegkundige. Let hierbij op de volgende aandachtspunten:

 • De cliënt (gebruik de kwaliteitscriteria vanuit het cliëntenperspectief).
 • De zorgverleners.
 • De organisatie.
 • Voorwaarden/ materialen/ middelen.

U kunt desgewenst ook met behulp van een checklist beoordelen welk onderwerp de hoogste prioriteit heeft om aan te pakken.

Download ook de Huidige situatie in kaart brengen (pdf) en Orientatie Kwaliteitsindicatoren Instelling (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.