Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Zorg en dwang

Onderzoek, artikelen en publicaties

Overzicht van artikelen en publicaties over het verminderen van psychofarmaca.

Stop met bedwelmen verstandelijk gehandicapten

Dit artikel gaat over de nieuwe richtlijn voor verstandelijk gehandicapten die bepaalt dat alleen nog kalmerende middelen en/of anti-psychotische pillen mogen worden voorgeschreven als al het andere is geprobeerd.
Dit artikel is hier online te lezen op de website van de Volkskrant. Naar aanleiding van dit artikel is er ook aandacht voor geweest op NOS Radio 1, BNR en Omroep Max: nieuwsprogramma Hallo Nederland (2.59-5.00 min).

Trends in psychofarmacagebruik bij patiënten met dementie

Dit artikel bespreekt 9 Nederlandse onderzoeken in de periode 2003-2011. Er blijkt uit dat het totale psychofarmacagebruik in Nederlandse verpleeghuizen ongeveer gelijk is gebleven. Dit roept vragen op over de mate waarin verantwoord wordt voorgeschreven aldus de schrijvers. Verbeteren van de zorg en behandeling van patiënten met dementie met probleemgedrag, het inhalen van het relatieve kennistekort bij verzorgend personeel bij een hoog complexe doelgroep, meer aandacht voor psychosociale interventies en gestructureerd evalueren van psychofarmaca, dat zou allemaal moeten helpen het psychofarmacagebruik terug te dringen.
Dit artikel is hier online te lezen in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.

Stappenplan omgaan met onbegrepen gedrag

Stappenplan met 8 kernelementen uit richtlijnen voor het omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie. Het stappenplan is opgesteld door Trimbos-instituut en Vilans, in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en is bedoeld voor professionals in ouderenzorg. Meer informatie en een verwijzing naar het stappenplan op

Depressie opsporen en behandelen

Dit artikel uit Denkbeeld (juni 2015) gaat over het zorgprogramma 'Doen bij Depressie', een stepped care benadering voor verpleeghuisbewoners met depressieve klachten. Door vooral aandacht te schenken aan alternatieve interventies kan het gebruik van gedragsmedicatie teruggedrongen worden.
Ga naar Depressie opsporen en behandelen, werken met het zorgprogramma Doen bij Depressie (pdf) op de website van het UKONnetwerk.

Proefschrift over methode ‘Grip op probleemgedrag’

'Grip on challenging behavior, implementation and evaluation of a care programme for the management of challenging behaviour on dementia special care units.' Dat is titel van het proefschrift van Sandra Zwijsen over de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het zorgprogramma ‘Grip op probleemgedrag’. Het zorgprogramma is gebaseerd op de bestaande nationale en internationale richtlijnen over probleemgedrag bij dementie en biedt educatie en begeleidend materiaal (zoals analyseformulieren, een evaluatieflowchart) voor een gestructureerde multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag op psychogeriatrische afdelingen.
Op de website van de VU is het hele proefschrift te vinden.
Lees de Nederlandse samenvatting

Stapsgewijs onbegrepen gedrag en pijn de baas

Het artikel 'Stapsgewijs onbegrepen gedrag en pijn bij dementie de baas' in Denkbeeld (februari 2011) gaat over het zorgprogramma STA OP!, een grootschalig innovatief project om onbegrepen gedrag en pijn bij ouderen met dementie beter te kunnen behandelen van het universitair netwerk Ouderenzorg van het VUmc.
Het artikel (pdf) is te vinden op de website 'Moderne dementiezorg'.

Handreiking psychologische hulpverlening

De sectie Psychologen in de Ouderenzorg (SPO) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wil met de handreiking 'psychologische hulpverlening bij gedragsproblemen bij dementie' het professioneel handelen van de beroepsgroep transparant maken en de kwaliteit ervan bevorderen. Het gebruik veronderstelt kennis en vaardigheden op het gebied van psychologische hulpverlening zoals gespecificeerd in het Professioneel Statuut voor Gezondheidszorgpsychologen dat is opgesteld door het NIP.
Handreiking psychologische hulpverlening bij gedragsproblemen bij dementie (pdf) op de website Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Belevingsonderzoek Dwang in de zorg

Onderzoekers van het VU medisch centrum en de Tilburg University (Tranzo) werken aan een wegingskader voor vrijheidsbeperking bij mensen met een ernstige vorm van dementie en mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Het wegingskader geeft zorgverleners praktische handvatten om een optimale afweging te kunnen maken bij het toepassen van onvrijwillige zorg. Belangrijk punt hierbij is het meewegen van het cliëntperspectief. Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.