Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Zorg en dwang

Onvrijwillige zorg voorkomen en afbouwen

Vind alternatieven voor onvrijwillige zorg voor je cliënt. Welke onvrijwillige zorg lever je nu en is dat ook echt nodig? 

Alternatievenbundel

De Alternatievenbundel van Vilans geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten. En sluit nog beter aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang.

https://www.youtube.com/watch?v=IYDFXyoI0UY

Casuschecker

Deze casuschecker van Vilans helpt om met de bril van de Wet zorg en dwang naar concrete cliëntsituaties te kijken. Vul 5 vragen in over een praktijksituatie en oefen te denken vanuit de Wet zorg en dwang. Ook goed te gebruiken als lesmateriaal.


Terug naar boven

Ken je cliënt-poster

Hoe goed ken jij jouw cliënt? Weet je wat zijn wensen en voorkeuren zijn of wat hij (of zij) vervelend vindt? Deze invulplaat helpt je om dit in kaart te brengen. Zo kun je nog beter zorg en ondersteuning op maat bieden en onvrijwillige zorg zoveel mogelijk voorkomen.

Terug naar boven  

Analyseren, leren en verbeteren

Een belangrijk onderdeel van de Wet Zorg en dwang is om te reflecteren en te leren bij het voorkomen, toepassen en mogelijk afbouwen van onvrijwillige zorg. Hoe ga je als organisatie om met vrijheid en veiligheid? Deze tools geven inzicht in (de geleverde) onvrijwillige zorg en de mogelijkheden om aan de hand daarvan te leren en te verbeteren.

 • Analyse onvrijwillige zorg

  De handreiking Analyse Onvrijwillige zorg helpt bij het maken van een zinvolle analyse, die bijdraagt aan een verbetering van persoonsgerichte zorg. Het document geeft tips om de analyse verder uit te breiden en te verrijken, op het niveau van de cliënt, het team en de organisatie.

  Het bestaat uit drie stappen:

  • Het verzamelen van gegevens voor de analyse;
  • Het reflecteren en leren op basis van die gegevens en;
  • Wat er verbeterd kan worden op basis van die reflectie.
Ga naar de Analyse Onvrijwillige zorg.
 • Wzd zelfscan

  Wat gaat goed? Wat verdient nog extra aandacht en hoe ga je dat aanpakken? Onder andere als het gaat om het herkennen van onvrijwillige zorg. De zelfscan doe je met je team, begeleidt door bijvoorbeeld een teammanager, een kwaliteitsmedewerker of Wzd-functionaris.

  De zelfscan bestaat uit:

  • een vragenlijst die ieder teamlid individueel invult; 
  • een instructieblad voor de begeleider;
  • een Excel bestand (optioneel) om de resultaten van meerdere teams bij elkaar te brengen en zo een beeld te krijgen waar de locatie/organisatie als geheel staat.


Terug naar boven  

Wegingskader

Met het Wegingskader kun je nagaan of de zorg die een cliënt in een bepaalde situatie krijgt, onvrijwillig is. Het helpt je om een betere afweging te maken vanuit het gezichtspunt van cliënten. Tegelijk vergroot het de eigen regie van de cliënt.

Het Wegingskader bestaat uit een website met een methode, praktische filmpjes en voorbeelden. 

Ga naar de website van het Wegingskader.

Terug naar boven  

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.