Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorg en dwangIn gesprek met familie

In de Wet zorg en dwang is vastgelegd dat de zorg in nauw overleg met de patiënt en vertegenwoordiger moet worden afgestemd. Hoe ga je in gesprek met familie en/of wettelijk vertegenwoordigers?

Als je onvrijwillige zorg verantwoord wilt afbouwen, is het belangrijk om naast medewerkers ook cliënt en zijn familie en/of wettelijk vertegenwoordigers te betrekken. Naasten van een cliënt kunnen namelijk helpen bij het verklaren en begrijpen van onbegrepen gedrag en het vinden van passende alternatieven. Overleg daarom met cliënt en zijn naasten, ook als het misschien over (in jouw ogen) kleine dingen gaat.  

Contact maken 

Bij het contact met cliënt en familie is het belangrijk om te weten hoe het met hen gaat. Door de aandoening verandert er vaak veel in het leven van beiden. Naast dat zorgen voor de ander heel fijn kan zijn. kan dit voor cliënt en familie heel verdrietig zijn. De familie helpt cliënt vaak met praktische zaken. Als de aandoening verergert, worden zij vaak één van de belangrijkste sociale contacten voor de client. Dit heeft gevolgen voor het familielid. 

Heb vanaf het eerste contact aandacht voor wensen, verwachtingen en grenzen. Vraag hoe het met de naaste gaat. Maak samen afspraken over de samenwerking. Leg deze afspraken vast in het zorgdossier. Wees je er van bewust dat de afspraken kunnen veranderen, omdat situaties ook kunnen wijzigen. Het is daarom belangrijk om regelmatig samen te evalueren.   

Praktijkvoorbeelden van in gesprek met familie

Er zijn geen verhalen.

Tips over in gesprek met familie

Er zijn geen tips.