Naar hoofdinhoud Naar footer

ProbleemgedragEvaluatie aanpak probleemgedrag met multidisciplinair team

Wat hebben de inspanningen om beter om te gaan met probleemgedrag opgeleverd? Evalueer regelmatig met je team om daar achter te komen.

Bij de uitvoering van het Stappenplan probleemgedrag is een multidisciplinair team betrokken. Dit team evalueert na verloop van tijd de acties die zijn uitgezet. Betrek waar mogelijk ook de familie bij de evaluatie. Leg de evaluatiemomenten vast in het stappenplan. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat zijn de resultaten van de acties?
  • Wat heeft meer tijd nodig om resultaten te behalen?
  • Wat moet worden bijgesteld?
  • Wat is extra nodig voor veranderingen in het gedrag?

Teamevaluatie

Omgaan met moeilijk te hanteren gedrag vraagt vooral om deskundigheid van medewerkers. Deskundigheid bestaat uit kennis van problemen en oplossingen, vaardigheden en ervaring. Ook de manier waarop medewerkers tegen onbegrepen gedrag aankijken, de attitude, is een belangrijk aspect. Het is goed om systematisch na te gaan of het team in de loop van de tijd beter leert omgaan met onbegrepen gedrag. Houd regelmatig een teamevaluatie om dat vast te stellen. Het team kijkt dan systematisch naar de resultaten van inspanningen op dit terrein.

Aanpassen stappenplan

Een evaluatiemoment is bij uitstek het moment om conclusies te trekken en het stappenplan zo nodig aan te passen.

Praktijkvoorbeelden van evaluatie aanpak

Er zijn geen verhalen.

Tips over evaluatie aanpak

Er zijn geen tips.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden