Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Probleemgedrag

Wat is probleemgedrag of onbegrepen gedrag?

Onder probleemgedrag, ofwel 'onbegrepen gedrag', verstaan we alle gedrag van de cliënt dat deze cliënt en/of haar omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaart. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen om hem of haar heen.

Vormen

Bij probleemgedrag of onbegrepen gedrag wordt al snel gedacht aan fysieke of verbale agressie. Maar ook ander type gedrag kan ‘problematisch’ zijn, zoals:

  • Weglopen.
  • Dwalen.
  • Roepen.
  • Teruggetrokken gedrag vertonen.
  • Angst.
  • Onrust.
  • Overmatig drinken.
  • Zelfverwonding.

Oorzaken

Probleemgedrag kun je vergelijken met koorts. Het is een manier om aan te geven dat er sprake is van een ander probleem. Net zoals koorts aangeeft dat er iets met het lichaam aan de hand is. Probleemgedrag is soms voor de cliënt de enige manier om zich te uiten.

De koorts kun je behandelen met bijvoorbeeld paracetamol. Maar daarnaast moet je ook onderzoeken waar de koorts vandaan komt. Als een cliënt met probleemgedrag een direct gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, zul je ook het symptoom moeten bestrijden. Bijvoorbeeld door iemand tijdelijk apart te zetten. Maar net als bij koorts moet je verder zoeken: waar komt dit gedrag vandaan? Wat is er aan de hand? Een cliënt kan pijn hebben, maar niet in staat zijn dat aan te geven. Of een cliënt verveelt zich enorm zonder dat iemand dat doorheeft. Er kan ook sprake zijn van een psychiatrische stoornis, enzovoort. De aanpak van probleemgedrag moet dus gericht zijn op het onderliggende probleem en dat verschilt per cliënt.

Probleemgedrag wordt vrijwel altijd veroorzaakt door meerdere factoren.

Omgevingsfactoren

Bijvoorbeeld invloed van geluid, de grootte van de ruimte, de bejegening van medebewoners of personeel, mogelijkheden voor een eigen daginvulling.

Lichamelijke factoren en medicijngebruik

Bijvoorbeeld visuele beperkingen, pijn, bijwerkingen van medicatie of moeite met kauwen, slikken of praten.

Psychische factoren

Bijvoorbeeld door de diagnose depressie, angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis.

Persoonlijke factoren

Bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen, hoe iemand omgaat met zijn/ haar afhankelijkheid.

Probleemgedrag of onbegrepen gedrag?

In de nieuwe richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie (januari 2018) is bewust gekozen voor de term ‘probleemgedrag’ en niet voor ‘onbegrepen gedrag’, ‘moeilijk te begrijpen gedrag’ of ‘moeilijk te hanteren gedrag’. De samenstellers van deze richtlijn lichten toe: ‘Probleem (Latijn: problema = opgave) geeft goed aan dat we voor een opgave staan’. Het betekent overigens niet dat het probleem in de persoon met dementie gezocht kan worden. Met een methodische aanpak van probleemgedrag zoek je juist naar de onderliggende factoren, die evengoed in de omgeving kunnen liggen. Zorg voor Beter volgt met de themanaam Probleemgedrag de keuze van de samenstellers van deze richtlijn.

Zie 'definitie' van Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie (januari 2018), Verenso en NIP

Lees meer op Zorg voor Beter

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]