Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer
Home Thema's Probleemgedrag Voor de organisatie Multidisciplinair samenwerken

Probleemgedrag

Multidisciplinaire samenwerking

In de multidisciplinaire handreiking bij de richtlijn probleemgedrag wordt uitgelegd waarom multidisciplinair werken nodig is bij probleemgedrag (Verenso, 2008):

‘Er zijn op diverse gebieden vele oorzaken en instandhouders van probleemgedrag. Expertise van verschillende disciplines is daarbij nodig. Ouderen in een instelling hebben vaak complexe problemen. De hulp- en zorgverlening aan deze cliënten gaat uit van de vraag: “Wat heeft deze persoon van ons nodig?” Deze hulp vraagt per definitie samenwerking tussen verschillende disciplines. In de zorg gebruikt men daarvoor meestal de term “multidisciplinaire samenwerking”. Verschillende professionals werken daarin samen bij het stellen van de diagnose, het opstellen van het zorg- of behandelplan en de evaluatie daarvan. Teamleden volgen hun eigen diagnostische procedures, maar stemmen deze wel goed op elkaar af. Dat voorkomt herhalingen en een onnodige belasting van de toch al kwetsbare cliënt.

In het algemeen kan men zeggen dat elke discipline de andere nodig heeft. Dit geldt zeker voor probleemgedrag. Zo zal de verpleeghuisarts/sociaal geriater geen goede diagnose kunnen stellen zonder de informatie van de verzorgenden/verplegenden en de psycholoog.’

In de onderstaande figuur is schematisch in kaart gebracht wie er met probleemgedrag te maken heeft en waardoor hij/zij beïnvloedt kan worden.

Probleemgedrag in kaart brengen

Uitleg bij figuur:

Gedrag - en dus ook probleemgedrag - heeft bijna altijd te maken met de omgeving en dus ook met de medewerkers die op een bepaalde manier omgaan met het (probleem)gedrag. Als die interactie problematisch is, is er sprake van een probleemsituatie. Zowel degene die het gedrag vertoont (de cliënt) als degenen die ermee omgaan (de begeleiding), hebben een rol in die probleemsituatie.

Rechts in het schema zie je waar het gedrag van de cliënt allemaal door kan worden beïnvloed en links zie je de factoren die van invloed zijn op hoe medewerkers omgaan met (probleem)gedrag .

Met een goede aanpak kunnen medewerkers en organisaties gedragsproblemen verbeteren.

  • Verbeterteams van medewerkers hebben veel mogelijkheden om probleemgedrag te verminderen dan zij denken.
  • Organisaties kunnen probleemgedrag substantieel verminderen. Door methodisch te werken kan probleemgedrag wel met de helft afnemen.
  • Een helder stappenplan is hierbij van groot belang. Medewerkers zijn hierdoor goed toegerust om met probleemgedrag om te gaan.
JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Inge van der Stelt

mail | meer info

ivdstelt@verenso.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven