Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Probleemgedrag

Materialen

Zorgverleners vinden het vaak moeilijk om met probleemgedrag van cliënten om te gaan. Om je te helpen de juiste aanpak te kiezen selecteerden wij verschillende materialen. Een belangrijk hulpmiddel is het door Zorg voor Beter ontwikkelde stappenplan.

Ga direct naar:

Stappenplan Omgaan met probleemgedrag
Handreiking Multidisciplinair werken aan Probleemgedrag
Handwijzer Hoe lastig? Omgaan met probleemgedrag
Werkboek omgaan met onbegrepen gedrag
Checklist Teamevaluatie deskundigheid omgaan met probleemgedrag
Film Stappenplan omgaan met probleemgedrag
Inspiratieboekje Probleemgedrag of onbegrepen gedrag
Themanummer Dementie en probleemgedrag

Stappenplan Omgaan met probleemgedrag

Het stappenplan ‘Omgaan met Probleemgedrag’ is bedoeld om (verzorgende) teams te ondersteunen in hun handelen bij probleemgedrag van cliënten. Het biedt een handreiking om met probleemgedrag van een individuele cliënt aan de slag te gaan in het (multidisciplinaire) team. Wat moet er veranderen en hoe moet je dat doen? Het doorlopen van de stappen uit het plan garandeert een systematische aanpak. In iedere stap is een rol voor de cliënt en/of haar verwanten weggelegd. Deze rol is bij elke stap kort uitgewerkt. De aanwijzingen kunnen worden aangepast aan de eigen situatie. Kijk ook bij 

Terug naar boven

Handreiking Multidisciplinair werken aan probleemgedrag

De behandeling van probleemgedrag vindt plaats in multidisciplinair verband. Daarom heeft Verenso deze handreiking ontwikkeld, samen met beroepsverenigingen van psychologen, verpleging en verzorging. Alle disciplines hebben hun eigen taak bij het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van probleemgedrag. De handreiking bevat een stroomschema met een methodische aanpak van ziektediagnostiek bij dementie. Download de Handreiking Multidisciplinair werken aan probleemgedrag (pdf)

Terug naar boven

Handwijzer Hoezo lastig? Omgaan met probleemgedrag

Als begeleider bent u een belangrijke schakel in het omgaan met probleemgedrag. Daarnaast heeft u ondersteuning nodig van de organisatie, teamleider, collega’s en andere disciplines. Ook werkt u samen met de familie van de cliënt. Samen kunt u de ‘last’ verminderen en meer kwaliteit van leven bieden. Deze handwijzer zet kort en bondig op een rij waar uw taken en verantwoordelijkheden liggen (de cliënt leren kennen, goed methodisch werken) en wat u van anderen in de organisatie mag verwachten. De Handwijzer Omgaan met probleemgedrag kun je downloaden van de website van V&VN. Voor sommige documenten op de site van V&VN moet je je eerst registreren voordat je de documenten kunt downloaden. Ook niet-V&VN leden kunnen zich registreren.

Terug naar boven

Werkboek omgaan met onbegrepen gedrag

Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontwikkelde binnen een project van ‘Zorg voor Beter’ een werkboek over omgaan met onbegrepen gedrag. Dit werkboek biedt een handreiking voor verzorgenden om met probleemgedrag aan de slag te gaan in het (multidisciplinaire) team. Wat moet er veranderen en hoe moet je dat doen? Het werkboek gaat uit van het Stappenplan Probleemgedrag. Download het Werkboek en stappenplan omgaan met onbegrepen gedrag

Terug naar boven

Checklist Teamevaluatie omgaan met probleemgedrag

Met de checklist 'Teamevaluatie deskundigheid omgaan met probleemgedrag' kan een team een teamevaluatie houden. Bijvoorbeeld wanneer een begeleider een verbeterproject gaat doen voor zijn of haar opleiding. Deze checklist kunnen alle teamleden individueel invullen. Daarna bespreken zij de resultaten met elkaar. Duidelijk zal worden of de teamleden vinden dat er scholing nodig is of dat zij bijvoorbeeld meer tijd willen steken in intervisie. Met de uitkomsten kan een verbeterplan worden gemaakt. Download de checklist Teamevaluatie deskundig omgaan met probleemgedrag

Terug naar boven

Film Stappenplan omgaan met probleemgedrag

De film 'Stappenplan probleemgedrag' laat zien hoe een team in de praktijk werkt met dit stappenplan. Door in de les samen deze film te bekijken, zien studenten wat het zetten van methodische stappen bijdraagt aan betere zorg en kwaliteit van leven. Daarnaast bevordert het bespreken van de film onderlinge uitwisseling over hoe om te gaan met probleemgedrag en kan er op verschillende wijzen aandacht besteed worden aan dit thema. Lees meer over het

https://vimeo.com/23534545

Terug naar boven

Inspiratieboekje Probleemgedrag of onbegrepen gedrag

Voor een belangrijk thema als probleemgedrag is ondersteuning en stimulans vanuit het management voorwaarde voor een succesvolle aanpak. In het inspiratieboekje Probleemgedrag leest u ervaringen en tips van de managers van zorgorganisaties. Download het Inspiratieboekje probleemgedrag of onbegrepen gedrag (pdf)

Terug naar boven

Themanummer Dementie en probleemgedrag

Het CCE-Magazine nr. 2 van 2012 van het Centrum voor Consultatie en Expertise is helemaal gewijd aan dementie en probleemgedrag. Download het themanummer Dementie en probleemgedrag (pdf)

Terug naar boven

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]