Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Probleemgedrag

Materialen onbegrepen gedrag

Zorgverleners vinden het vaak moeilijk om met onbegrepen gedrag van cliënten om te gaan. Om je te helpen de juiste aanpak te kiezen vind je op deze pagina verschillende materialen. Een belangrijk hulpmiddel is het stappenplan, dat Zorg voor Beter ontwikkelde.

Ga direct naar:

Stappenplan Omgaan met probleemgedrag met teamevaluatie

Het stappenplan ‘Omgaan met Probleemgedrag’ is bedoeld om teams te ondersteunen in hun handelen bij onbegrepen gedrag van cliënten. Het biedt een handreiking om met veranderend gedrag van een individuele cliënt aan de slag te gaan in het (multidisciplinaire) team. Wat moet er veranderen en hoe moet je dat doen? Het doorlopen van het stappenplan garandeert een systematische aanpak. In iedere stap is een rol voor de cliënt of zijn verwanten weggelegd. 

Onderdeel van het stappenplan is een teamevaluatie. In onderstaande pdf staat hiervoor een opzet, met een checklist die alle teamleden individueel invullen. Daarna bespreken zij de resultaten met elkaar. Duidelijk wordt of de teamleden vinden dat er scholing nodig is. Met de uitkomsten kun je een verbeterplan maken.

Terug naar boven

Werkboek omgaan met onbegrepen gedrag

Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontwikkelde binnen een project van Zorg voor Beter een werkboek over omgaan met onbegrepen gedrag. Dit werkboek biedt een handreiking voor verzorgenden om met probleemgedrag aan de slag te gaan in het (multidisciplinaire) team. Wat moet er veranderen en hoe moet je dat doen? Het werkboek gaat uit van het Stappenplan Probleemgedrag. Download het Werkboek en stappenplan omgaan met onbegrepen gedrag (pdf).

Terug naar boven

Film Stappenplan omgaan met probleemgedrag

De film ‘Stappenplan probleemgedrag’ laat zien hoe een team in de praktijk werkt met dit stappenplan. Door in de les samen deze film te bekijken, zien studenten wat het zetten van methodische stappen bijdraagt aan betere zorg en kwaliteit van leven. Daarnaast is het bespreken van de film een stimulans voor onderlinge uitwisseling over omgaan met onbegrepen gedrag en helpt het op verschillende manieren aandacht te besteden aan dit thema. Lees meer op deze website over het .

https://vimeo.com/23534545

Terug naar boven

Inspiratieboekje Probleemgedrag of onbegrepen gedrag

Voor een belangrijk thema als probleemgedrag is ondersteuning en stimulans vanuit het management een voorwaarde voor een succesvolle aanpak. In het inspiratieboekje Probleemgedrag lees je ervaringen en tips van managers van zorgorganisaties. Download het Inspiratieboekje probleemgedrag of onbegrepen gedrag (pdf).

Terug naar boven

Themanummer Dementie en probleemgedrag

Het CCE-Magazine nr. 2 van 2012 van het Centrum voor Consultatie en Expertise is helemaal gewijd aan dementie en moeilijk te hanteren gedrag. Download het themanummer Dementie en probleemgedrag (pdf).

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.