Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Medicatieveiligheid

Handreikingen en richtlijnen medicatieveiligheid

Belangrijke handreikingen en richtlijnen voor medicatieveiligheid in de langdurige zorg (VVT) zijn:

Veilige Principes in de medicatieketen (2012/2016)

In de Veilige Principes in de medicatieketen (VVT) staat beschreven wat in principe veilig is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit is de belangrijkste bron voor het werken aan medicatieveiligheid. Download de Veilige Principes, met praktische informatiekaarten en lees meer over de achtergrond op een aparte pagina: Veilige Principes: ketenafspraken.

Terug naar boven

Herziene handleiding voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging 

Voorbehouden handelingen mogen alleen door zorgmedewerkers worden uitgevoerd onder bepaalde voorwaarden. De herziene handleiding (juli 2019) maakt duidelijk dat uitvoeringsverzoeken alleen noodzakelijk zijn bij voorbehouden handelingen en niet noodzakelijk zijn bij risicovolle handelingen. Deze handleiding geeft aan hoe afspraken kunnen worden gemaakt tussen zorgorganisaties en artsen zodat zorgmedewerkers op een verantwoorde wijze voorbehouden handelingen kunnen uitvoeren. Onder andere wordt ingegaan op de raamovereenkomst en het uitvoeringsverzoek. De handleiding is samengesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, LHV en Verenso.
Download herziene Handleiding voorbehouden handelingen (pdf, juli 2019)

Terug naar boven

Handreiking werkvoorraad

Deze handreiking heeft betrekking op de samenstelling en het beheer van de voorraad medicijnen niet-op-naam die artsen ter beschikking staat bij de behandeling van hun cliënten in spoedsituaties. Het gaat hierbij om artsen die werkzaam zijn bij een aanbieder van verpleging & verzorging, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. De handreiking is in 2010 opgesteld door ActiZ, VGN en GGZ Nederland.
Download Handleiding werkvoorraad geneesmiddelen (pdf) op de website van ActiZ.

Terug naar boven

Leidraad bekwaamheid medicatie geven 

Met de 'Leidraad bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg' kan worden bepaald of een zorgmedewerker bekwaam is om veilig medicijnen te verstrekken. Deze bekwaamheid bestaat uit een combinatie van kennis, vaardigheden en professionele houding (wat moet je weten, kunnen en hoe beoordeel je zaken). De Leidraad focust op de rol van de zorgmedewerker bij het geven van medicatie, en is dus bedoeld voor alle zorgmedewerkers die werkzaam zijn in de langdurige zorg en daaraan gelieerde zorgsectoren, zoals de revalidatiezorg in verpleeghuizen. De Leidraad is in 2014 opgesteld door V&VN.
Download Leidraad bekwaamheid medicatie geven in de langdurige zorg (pdf)

Terug naar boven

Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

Ouderen vanaf 65 jaar die vijf of meer geneesmiddelen slikken en meerdere ziektes hebben, zouden elk jaar een medicatiebeoordeling moeten krijgen. Een jaarlijkse medicatiebeoordeling moet voorkomen dat deze kwetsbare patiëntengroep onnodige medicatie gebruikt. De richtlijn Polyfarmacie bij ouderen helpt artsen, apothekers én patiënten van 65 jaar en ouder de juiste keuzes te maken bij het gebruik van medicijnen.
Lees meer over de Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

In 2017 hebben het NHG, de KNMP en de NVKG de actualiteit van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen (2012), beoordeeld. Op basis van praktijkervaringen en wetenschappelijke evaluaties is in september 2019 de methodiek van medicatiebeoordeling (MBO) herzien. De Module Medicatiebeoordeling (pdf, 2019), onderdeel van de Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen, vervangt de Methodiek van  medicatiebeoordeling binnen de Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.

Terug naar boven

Richtlijn overdracht medicatiegegevens

De Richtlijn overdracht medicatiegegeven is in februari 2020 herzien. De bedoeling is dat alle betrokkenen bij het medicatieproces door elektronische gegevensuitwisseling over de relevante actuele medicatiegegevens van de cliënt beschikken bij het voorschrijven, verstrekken of toedienen van medicatie. De richtlijn omschrijft de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, cliënten, zorgaanbieders en toedieners. Dat de rol van de toedieners is opgenomen in de richtlijn, is nieuw ten opzichte van de oude versie. Dit betekent dat (wijzigingen in) medicatiegegevens ook digitaal voor de toediener beschikbaar zijn. Dat moet een aantal problemen in de huidige situatie gaan oplossen, zoals beschikbaarheid van de toedienlijst, ook na ontslag uit ziekenhuis. Het zal een aantal jaren kosten om de richtlijn in de verschillende sectoren te implementeren en de beoogde elektronische uitwisseling van medicatiegegevens te realiseren, met name het ICT-deel.

Terug naar boven

Richtlijn VTGM

Richtlijn Landelijke instructie voor Toediening Gereed Maken (VTGM) in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, (V&VN, 2008). Download de Richtlijn Landelijke instructie Voor Toediening Gereedmaken (VTGM) van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen (pdf) op de website van V&VN.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer