Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Medicatieveiligheid

Beheer van opiaten

De verantwoordelijkheid van de zorgmedewerker/zorgorganisatie voor opiaten verschilt voor de situatie dat de cliënt thuis woont of in een instelling.

Opiaten - opslag en beheer thuis

Voor opiaten thuis gelden er geen speciale regels. Thuis is er vaak geen grote voorraad, zoals in een intramurale instelling.

  • Thuis is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het bewaren, beheer en retourneren van overgebleven medicatie.
  • Thuis hoeven opiaten niet achter slot en grendel.
  • Ook is er geen aparte opiatenregistratie nodig, de cliënt krijgt alleen de voorgeschreven hoeveelheid.

Als thuiszorgmedewerker heb je geen verantwoordelijkheid in het beheer, maar je hebt wel een signalerende rol of het beheer door de cliënt thuis zorgvuldig gebeurt. Ook kun je de cliënt (en/of mantelzorger) informeren. Kan de cliënt het beheer aan? Hoe kan de cliënt de medicatie zorgvuldig bewaren? Eventuele signalen van misbruik van opiaten (bijvoorbeeld doordat de voorraad te snel op is) kun je bespreken met de cliënt, arts en/of apotheker.

Opiaten - opslag en beheer intramuraal

In een instelling heb je van meerdere cliënten een voorraad van opiaten, dat geeft het risico van misbruik. Daarom gelden specifieke regels voor het beheer van opiaten in een zorginstelling. Het gaat in dit geval meer om de veiligheid van de zorgmedewerker dan van de cliënt. De zorgmedewerker moet aannemelijk kunnen maken dat zij het opiaat aan de cliënt heeft gegeven en niet de opiaten voor zichzelf heeft opgespaard. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om het beheer zorgvuldig te regelen. Afspraken over het beheer van opiaten, moeten zijn gericht op het voorkómen van misbruik. Dat is de ‘meetlat’ om de afspraken en procedure in de organisatie te toetsen.

Hoofdregels voor opslag en beheer van opiaten in een zorginstelling 

  • Opiaten op naam en de voorraad opiaten niet-op-naam (‘werkvoorraad’) moeten achter slot worden bewaard, aard- en nagelvast. Dat wil zeggen: in een kast(je) die zodanig is vastgemaakt dat deze niet zomaar is mee te nemen. Deze opiaten moeten afgezonderd van de overige medicatie worden bewaard. 
  • Alleen bevoegden mogen toegang hebben tot de opiaten; dit moet zorgvuldig zijn geregeld. 
  • Zorg voor een zorgvuldige opiatenregistratie, bijvoorbeeld: leg vast bij de losse opiaten op naam (niet in GDS / medicatierol) en bij de opiaten niet-op-naam (’werkvoorraad’) wat er wanneer door wie voor welke cliënt wordt uitgehaald.
  • Opiaten op naam kunnen ook in een GDS (medicatierol) worden verstrekt. In dat geval hoeven ze niet apart bewaard te worden, maar kunnen dan gewoon bij de overige medicatie worden bewaard, die ook achter slot liggen.

Dubbele controle bij opiaten?

Bij opiaten is geen dubbele controle nodig. Lees meer hierover bij dubbele controle


Veelgestelde vragen over opiaten

Is een aparte aflever- en retourbon nodig voor opiaten in een intramurale instelling?

Een aparte aflever- of retourbon voor opiaten is niet verplicht, maar het is wel verstandig. Bespreek dit met de apotheek. Apart aftekenen voor ontvangst van opiaten gebeurt vaak wel en is ook verstandig, omdat hiermee wordt gecontroleerd of de levering klopt (en niet achteraf blijkt dat de levering mogelijk niet klopt en er dan alsnog twijfel ontstaat of er te weinig is geleverd of dat er iets is weggenomen). Controle helpt ook misbruik te voorkomen.


Als je gaat aftekenen voor ontvangst, dan moet je het wel zorgvuldig doen (daadwerkelijk controleren). Het is een keuze van een instelling en apotheek hoe men het aflever- en retourproces veilig wil doen, en daarbij hoe en of er apart wordt getekend voor ontvangst van opiaten en hoe retourzending gaat. Het mogelijke misbruik van opiaten moet daarbij goed in overweging worden genomen. Ook bij retour van opiaten geldt: het hoeft niet apart, maar voorkom dat mensen in ‘afgedankte medicatiedozen’ gaan zoeken naar bijvoorbeeld morfine. Maak hierover afspraken binnen de organisatie en met de apotheker.

 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Charlotte 5/10/2020

Vraagje..
Wanneer je morfine via het infuus toedient, hoelang mag het infuus erover lopen? Bij mijn eerdere stages is aangeleerd maximaal 24 uur, daarna alles vervangen. Bij huidige stage hebben ze het ook over morfine infusen die 40 uur aanhangen.
Kan het nergens duidelijk vinden in geval van morfine verdund toedienen middels infuus en houdbaarheid.


Antoinette Bolscher 18/10/2019

Beste Suzanne,
Excuus voor het zo laat beantwoorden voor je vraag. Ik heb deze over het hoofd gezien blijkbaar!
Het gaat bij regels altijd om: pas toe of leg uit, en leg duidelijk vast als en waarom je afwijkt van de regel (bijv. in jouw situatie: in een protocol over opslag en beheer van medicatie).
Vanuit dit uitgangspunt kun je kijken naar je vraag.
Waar het bij opiaten omgaat, is dat het risicovol is als er een voorraad is van opiaten van meerdere cliënten bij elkaar. Dan is er het risico van misbruik: dat iemand er opiaten uitneemt voor eigen gebruik. Daarom zijn er in een instelling aparte regels voor opslag en beheer van opiaten, zoals goed regelen wie toegang heeft en registratie. Thuis is dat anders, zoals in de tekst hierboven beschreven: dan is er alleen de voorraad van die ene cliënt, en wordt sneller duidelijker als er iemand opiaten zou wegnemen. De situatie die jij beschrijft, met een kluisje in het eigen appartement, is te vergelijken met de situatie thuis. Je kunt dan een mix maken van de regels zoals in de instelling en thuis: de medicatie wordt beheerd door de instelling en dus wel achter slot bewaard, maar geen aparte opiatenkluis, want er is hier in dit appartement alleen de voorraad van deze ene cliënt. En daarbij wel goed opletten of er geen opiaten onbedoeld verdwijnen / worden weggenomen voor eigen gebruik.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


suzanne 27/3/2019

hallo ik heb een vraag mbt opiaten
op de afdeling waar ik werk, heeft iedere cliënt op zijn eigen appartement een eigen kluisje waarin de medicijnen opgeslagen zijn ( hangt vast aan de muur). Zij kunnen er zelf niet bij. Verzorging heeft de sleutel en deelt de medicatie. Indien iemand opiaten voorgeschreven krijgt, wordt dit in het zelfde kluisje bewaard als de medicatierol. Mag dit, of moet de opiaten echt apart bewaard worden? dus kluisje erbij?