Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Video's medicatieveiligheid

De bovenste 3 video's gaan over de Veilige Principes in de praktijk. Lees ook de vernieuwde uitgave van de Veilige Principes

Veilige principes en de rol van de cliënt

https://vimeo.com/191962558

Dit animatiefilmpje (2 min.) van het Platform Medicatieveiligheid laat zien wat de cliënt zelf kan doen om fouten met medicatie te voorkomen. Dit filmpje kan ook vertoond worden op lichtkranten van zorginstellingen, wachtkamers van huisartsen en apotheken. Bekijk ook de

Veilige principes – samenwerking in de medicatieketen

https://vimeo.com/191962548

Bij medicatie zijn veel mensen betrokken: de cliënt (en mantelzorger), arts, apotheker, en ook een zorgmedewerker als de cliënt hulp nodig heeft bij medicatie. De beschrijven hoe professionals in de medicatieketen kunnen samenwerken voor een veilig medicatieproces. Dit animatiefilmpje (2 min.) van het Platform Medicatieveiligheid laat zien wie wat moet doen.

De bedoeling van de Veilige principes

https://vimeo.com/191962526

Wat is nu precies bedoeld met de  in de medicatieketen? Medicatieveiligheid is iets anders dan standaard toepassen van regels. Dit animatiefilmpje (1,5 min.) van het Platform Medicatieveiligheid laat zien dat principes vragen om een afweging bij professionals in de medicatieketen: wat is nú veilig om te doen?

Zoekinstructie Veilige principes

In de interactieve pdf-versie van de Veilige principes staat veel informatie over medicatieveiligheid. In dit filmpje zie je hoe je gemakkelijk informatie kunt vinden die voor jou van belang is. Je vraagt je als zorgmedewerker bijvoorbeeld af: mag een cliënt de dubbele controle doen? De animatie laat stapsgewijs zien hoe je die informatie kunt opzoeken.

https://vimeo.com/328595251

Download video's van Platform Medicatieveiligheid

Als je de video's in presentaties of in het onderwijs wilt gebruiken, waar geen online verbinding beschikbaar is, kun je de video's hier ook downloaden. Klik met de rechtermuisknop op de link, en kies voor 'doel opslaan als'.

Toelichting: een WMV-bestand is meest geschikt voor Windows Media Player en een MP4-bestand is meest geschikt voor Apple Quicktime Player.

Medicatieveiligheid: waar moet je op letten?

Wees altijd alert! Als zorgmedewerker kun je fouten met medicijnen voorkomen! Dit animatiefilmpje van Zorg voor Beter (2 min) laat zien dat zorgmedewerkers een belangrijke rol spelen in het signaleren van fouten met medicijnen. Soms zijn die eerder in het medicatieproces gemaakt.

https://vimeo.com/118590126

Dit filmpje kun je heel goed met je team bekijken. En dan samen bespreken welke risicovolle situaties je tegen komt, en kijken of je met elkaar nog betere afspraken kunt maken hoe je hiermee kunt omgaan. Ook goed te gebruiken in het onderwijs.

Download video Medicatieveiligheid

Als je de video's in presentaties of in het onderwijs wilt gebruiken, waar geen online verbinding beschikbaar is, kun je de video's hier ook downloaden. Klik met de rechtermuisknop op de link, en kies voor 'doel opslaan als'.

Toelichting: WMV-bestand is meest geschikt voor Windows Media Player en MP4-bestand is meest geschikt voor Apple Quicktime Player.

Weblecture medicatieveiligheid

https://vimeo.com/423537338

In de weblecture van Vincent Moolenaar (27 min.), docent Nursing bij InHolland, komt het volgende aan de orde: uitleg medicatieincident, het medicatieproces, verantwoordelijkheid verpleegkundige, risicovolle patiënten, preventie, belang van incidentanalyse, stappenplan medicatieincident. Antoinette Bolscher gaat in op: houding van verzorgende en verpleegkundige, het leren van incidenten, verschil complicatie, incident en calamiteit, belang van melden van incidenten, signalerende rol van verzorgenden en verpleegkundigen.

Signaleringsinstrument voor thuiszorgmedewerkers

Voor thuiszorgmedewerkers is een speciaal signaleringsinstrument ontwikkeld om medicatieproblemen ‘achter de voordeur’ vroegtijdig op te sporen of te voorkomen. Het Rodevlaggeninstrument (website) in de vorm van een app is een van de resultaten van het onderzoeksproject 'Medicatie achter de voordeur' van de Hogeschool Utrecht. Het instrument is gemaakt voor de thuiszorg, maar voor signaleren in een zorginstelling gelden dezelfde principes, dus ook daar kan het (met enkele aanpassingen) heel bruikbaar zijn.

Deze demonstratiefilm voor de praktijk laat zien hoe het instrument werkt.    

https://youtu.be/EGNUnl3aXTg

Hulpmiddelen voor thuiszorg en instellingen

Zorgorganisaties in Zuidoost Brabant maakten korte video's (van ongeveer 2 min.) waarin zorgmedewerkers hun ervaringen delen met verschillende vernieuwingen. De video's staan op de website frisseblikopzorg.nl. Verschillende video's gaan over medicatieveiligheid en de inzet van hulpmiddelen daarbij.

Thuiszorg werkt samen met apothekers

Door betere afspraken met apothekers, waaronder een regionaal protocol, werkt deze thuiszorgorganisatie aan medicatieveiligheid. Ook kon de registratielast worden verminderd.

https://vimeo.com/145845685

Hulpmiddel bij medicatie voor de thuiszorg

Deze slimme medicijndispenser (Medido) herinnert aan het innemen van medicatie. De thuiszorg helpt bij het invoeren van een nieuwe medicatierol, en krijgt een seintje als medicijnen niet op tijd worden ingenomen.

https://vimeo.com/145845669

Medicatie in een instelling

In deze Brabantse instelling krijgt één iemand de taak om medicatie uit te delen.

https://vimeo.com/145845680

Beeldbellen in verband met medicatie

Beeldbellen kan ook worden in gezet om te controleren of de cliënt de medicatie heeft ingenomen.

https://vimeo.com/145845671

E-learning voor mantelzorgers

Een zorgorganisatie ontwikkelde een e-learning waardoor mantelzorgers medicijnen beter kunnen controleren.

https://vimeo.com/145845674

App voor dubbele controle

Via een speciale app kan de dubbele controle van medicijnen sneller worden gedaan.

https://vimeo.com/145845668

Meer informatie

Lees meer bij het thema

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.