Naar hoofdinhoud Naar footer

Tips van deelnemers In voor beter

Gepubliceerd op: 15-07-2015

Tijdens het project 'In voor beter, leven in vrijheid', werkten 7 organisaties een jaar lang intensief aan meer vrijheid voor hun cliënten. Lees hieronder een aantal tips die zij organisaties willen meegeven die ook willen werken aan vrijheidsvergroting.

 1. Vóór de start van een project van deze omvang, is het noodzakelijk om een heldere analyse van de omgeving te maken (zowel intern als extern). Ook dient er commitment bij directie en management te zijn. [Tip van Dichterbij]
   
 2. Zet veel kleine stappen richting die gezamenlijke stip aan de horizon. [Tip van Pluryn]
   
 3. Betrek de cliënt en zijn/haar verwanten. Het is vaak verrassend om hun mening te horen. Vaak gaat het niet eens over de grote thema’s, maar kunnen voor ons ogenschijnlijk kleine dingen voor hen van groot belang zijn. [Tip van Zuidwester]
   
 4. Stuur aan op verhoging van het bewustzijn van medewerkers met als doel dit terug te zien in hun reflecteren en handelen. [Tip van Philadelphia]
   
 5. Toon lef: durf af te wijken van ingezette acties en plannen. [Tip van Het Baken]
   
 6. Bespreek de dilemma’s die kunnen optreden en draag ook zorg voor een veilig organisatieklimaat waar deze dilemma’s besproken kunnen worden. [Tip van Valkenhof]
   
 7. Het project Leven in vrijheid houdt veel meer in dan alleen het terugdringen van vrijheidsbeperking. Ben je hiervan bewust. [Tip van De Wever]

Bovenstaande is slechts een selectie van de vele tips die de organisaties gaven aan organisaties die ook aan de slag willen met vrijheidsvergroting voor hun cliënten.

Deel deze pagina via: