Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > aantal eenheden insuline rapporteren bij uitvoeringsverzoek
View modes: 
User avatar
Guest
imre - 6-7-2021 11:55:18
   
aantal eenheden insuline rapporteren bij uitvoeringsverzoek
Onze medewerkers zetten in hun rapportage het aantal eenheden insuline dat ze toedienen. Als ze moeten bijspuiten dan schrijven ze bijvoorbeeld 4+2 eenheden.
We kregen hier van onze auditor voor kwaliteitsmanagementsysteem als reactie dat we dit niet moeten doen onder andere omdat er typefouten gemaakt kunnen worden. De medewerkers moeten volgens de auditor opschrijven: toegediend volgens uitvoeringsverzoek.
Is hierover ergens iets vastgelegd?
Functie: directeur

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 6-7-2021 15:44:48
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:aantal eenheden insuline rapporteren bij uitvoeringsverzoek
Dag Imre,

bij snel wisselende medicatie, zoals insuline, wordt gewerkt met een 2e lijst (naast de toedienlijst) waarop de snel wisselende hoeveelheden voorgeschreven staan (bijv. door een diabetesverpleegkundige, of bij antistolling door de trombosedienst).
Die wisselende hoeveelheden staan NIET op een uitvoeringsverzoek.

In de Veilige principes is hierover opgenomen:
De uitgangssituatie is dat op de toedienlijst altijd de dosis van de medicatie staat. Alleen in een uitzonderingssituatie is dit anders:
als de dosis elke dag anders is, is het niet altijd mogelijk dat de dosis op de toedienlijst is vermeld. Voor deze wisselende
doseringen is in beginsel een tweede, aparte lijst nodig waarop de wisselende hoeveelheden worden genoteerd. Bijvoorbeeld een
insulinelijst, antistollingslijst of een pijnmedicatielijst. Op de toedienlijst staat dan alleen vermeld dàt de medicatie toegediend
moet worden. Een paraaf op de toedienlijst betekent: medicatie toegediend conform de vermelde hoeveelheid op de tweede
kaart. Een paraaf op de tweede kaart betekent: medicatie toegediend conform de aangegeven hoeveelheid.
Belangrijk is in deze uitzonderingssituaties dat de procedure hoe te handelen met betrekking tot de wisselende dosering goed is
beschreven in zorgdossier van de betreffende cliënt. Over de procedure moeten met de betrokkenen, zoals arts, apotheker en
zorgorganisatie / zorgmedewerker afspraken worden gemaakt.

In de iPDF-versie van de Veilige principes kun je voor dit onderwerp zoeken op 'snel wisselende medicatie'.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ