Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > Verplichtingen formulieren invullen
View modes: 
User avatar
Guest
Petra - 19-10-2017 11:39:08
   
Verplichtingen formulieren invullen
Binnen onze organisatie tekenen wij de insuline-eenhedentoediening via de medicatielijst af + controle paraaf. Daarbij maken wij gebruik van een apart formulier waarop we de als nog de toegediende insuline EH aftekenen + CP per insulinepen van de desbetreffende cliënt. Voor het aantal aanwezige insulinepennen hanteren wij een inboekingsformulier. Al met al veel handelingen. Echter mijn vraag is of dit nog noodzakelijk is en moet dit vanuit de inspectie? En/of we ook kunnen volstaan met alleen de medicijnlijst waar de insulinetoediening opstaat (incl. controleparaaf)?
[Petra, verpleegkundige Swinhove Groep, Zwijndrecht]

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 19-10-2017 11:46:28
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Verplichtingen formulieren invullen
Je vraagt hoe om te gaan met het noteren van hoeveelheden en aftekenen van insuline, omdat het nu veel handelingen zijn. Belangrijk is om je af te vragen waarom je de handeling doet, welk risico wil je daarmee voorkomen / hoe helpt het de zorg veilig te maken? Voor insuline is vaak een aparte insulinekaart nodig (naast de toedienlijst), omdat de (snel wisselende) hoeveelheid niet op de toedienlijst staat. Dus dan heb je een tweede kaart nodig om de hoeveelheid te kunnen noteren. Dan moet je dus aftekenen én op de toedienlijst én op de insulinekaart.
Insuline moet dubbel gecontroleerd worden, dus in totaal 4 parafen.
Een apart inboekingsformulier voor insulinepennen is in principe niet nodig. Maar misschien hebben jullie een reden om het wel te doen? Misschien goed om binnen de organisatie te bespreken waarom je het doet en of dat wel of niet zinvol is / bijdraagt aan veilige zorg.
Toelichting en vindplaats van de informatie:
Over het algemeen gaat het bij insuline over (snel) wisselende hoeveelheden.
In de (vernieuwde) digitale versie van de Veilige principes is opgenomen hoe om te gaan met noteren en aftekenen van snel wisselende medicatie. Zie:
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/medicatieveiligheid/veilige-principes-in-de-medicatieketen.pdf
Als je hierop klikt, kom je op de titelpagina.
Scroll 1 pagina naar beneden, dan kom je op de infographic.
Klik op een poppetje onderaan.
Op de volgende pagina zie je rechtsboven de rubriek Hulpmiddelen
Klik op H1: inzichten, tips en praktijkvoorbeelden
Op de volgende pagina zie je dan links een blok met thema's.
Klik op thema 5: overdracht, daar zie je tips, inzichten en praktijkvoorbeelden.
Klik op inzicht 4.
Over snel wisselende medicatie staat hier:
De uitgangssituatie is dat op de toedienlijst altijd de dosis van de medicatie staat. Alleen in een uitzonderingssituatie is dit anders: als de dosis elke dag anders is, is het niet altijd mogelijk dat de dosis op de toedienlijst is vermeld. Voor deze wisselende doseringen is in beginsel een tweede, aparte lijst nodig waarop de wisselende hoeveelheden worden genoteerd. Bijvoorbeeld een insulinelijst, antistollingslijst of een pijnmedicatielijst.
Op de toedienlijst staat dan alleen vermeld dàt de medicatie toegediend moet worden. Een paraaf op de toedienlijst betekent: medicatie toegediend conform de vermelde hoeveelheid op de tweede kaart.
Een paraaf op de tweede kaart betekent: medicatie toegediend conform de aangegeven hoeveelheid.
[Antoinette Bolscher, expert / voorzitter Platform medicatieveiligheid]