Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over dubbele controle van medicatie

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Dubbele controle
Dubbele controle > Dubbele controle bij opiaten in de thuiszorg?
View modes: 
User avatar
Guest
Irene van den Berkmortel - 13-9-2017 11:38:39
   
Dubbele controle bij opiaten in de thuiszorg?
Opiaten worden niet vermeld op de dubbel-paraferenlijst, is het wel noodzakelijk om opiaten dubbel te checken?
[Irene van den Berkmortel, wijkverpleegkundige Savant Zorg, Helmond]

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 13-9-2017 11:40:25
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Dubbele controle bij opiaten in de thuiszorg?
Je moet 2 dingen onderscheiden:
1. losse risicovolle medicatie waarvoor dubbele controle nodig is (daar vallen opiaten in beginsel NIET onder) en
2. opiaten, met het risico van misbruik, reden waarom in zorginstellingen een opiatenregistratie nodig is.
Een dubbele controle en opiatenregistratie zijn dus 2 verschillende zaken.
Een toelichting:
Ad 1. losse risicovolle medicatie: dat is medicatie die risicovol is voor de cliënt, als deze een verkeerde dosis krijgt (oftewel: het gaat om medicatie met nauwe therapeutische bandbreedte). Deze medicatie moet dubbel gecontroleerd worden. Deze medicatie is vermeld op de landelijke lijst risicovolle medicatie. Deze landelijke lijst is bedoeld als uitgangspunt voor het lokale overleg; dat wil zeggen: in de lokale situatie moeten apotheker en zorgorganisatie samen afspraken maken welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden. De lijst is dus geen verplichting. Het is beleid van de organisatie welke medicatie dubbel moet worden gecontroleerd.
Opiaten staan inderdaad niet op deze lijst. Dus deze hoeven dus in beginsel niet dubbel gecontroleerd te worden (tenzij de zorgorganisatie en apotheek hebben afgesproken dat deze wel dubbel gecontroleerd moeten worden.)
Als opiaten in een medicatiezakje zitten (GDS / baxter), geldt zoals voor alle medicatie geldt: dan is sowieso geen dubbele controle nodig, omdat de eerste controle door de apotheek is gedaan,
Ad 2. opiaten: het risico bij opiaten is misbruik. Dat is dus en andere kwestie dan zoals onder punt 1. beschreven. Er is een speciale Opiumwet en er zijn extra eisen voor het beheer en opslag van opiaten in een instelling. Bijvoorbeeld dat in een zorginstelling de voorraad opiaten apart achter slot en grendel zit, en er een opiatenregistratie is. Dat is dus wat anders dan dubbele controle.
Er zijn organisaties die beide punten samenvoegen; die zeggen: we willen een dubbele controle, omdat we op die manier ook misbruik willen voorkomen.
Maar je moet het dus onderscheiden, het zijn twee verschillende zaken.
De organisatie moet beleid maken hoe ze willen omgaan met
1) dubbele controle en
2) opiaten.
[Antoinette Bolscher, voorzitter Platform medicatieveiligheid, ActiZ, Utrecht]